Kako je Ahilova peta postala simbol slabosti

Izraz Ahilova peta se koristi za nečiju slabu tačku ili ranjiv detalj posebno kod one osobe gdje su sve ostale karakteristike jake. Njime se označava i najslabija tačka u karakteru ili prirodi osobe, gdje je najlakše da je drugi napadaju ili kritikuju. Ovaj izraz dolazi iz grčkog mita koji spominje i Homer u “Ilijadi”.