Smanjenjem taksi do povoljnijeg biznis ambijenta

Savjet za ekonomski razvoj Opštine Bijelo Polje, održao je 8. sjednicu na kojoj su se razmatrali nacrti nove Odluke o lokalnim  administrativnim taksama, kao i članskim doprinosima za Turističku organizaciju.

Predsjednik Opštine Petar Smolović je istakao da Bijelo Polje mora biti konkurentno prema međunarodnim standardima indeksa  konkurentnosti, te da je predložio da sve što Opštini ne donosi prihod treba ukinuti, a ostale takse sagledati da li se mogu smanjiti.

On je rekao da želi da Bijelo Polje bude grad sa najmanjim brojem taksi, a da je novom Odlukom predviđeno umanjenje cijena plaćanja značajnog broja postojećih taksi.

Veselin Merdović iz Uprave javnih prihoda je predočio pojedinosti predloga nove Odluke, po kojoj će se  obračun doprinosa vršiti na  osnovu poslovnog rezultata, što će prema njegovim riječima biti dodatno rasterećenje za privredu.

Profesor Milivoje Radović je predložio da se doprinos Turističkoj organizaciji – procenat koji ide Nacionalnoj Turističkoj organizaciji  smanji, a poveća procenat koji ide lokalnoj Turističkoj organizaciji.

Na sjednici Savjeta za ekonomski razvoj Opštine sumirani su utisci sa Prvog bjelopoljskog Biznis foruma, koji je ocijenjen kao uspješan i usvojeni su predloženi zaključci sa Foruma.

Izvor:bijelopolje.co.me