Umrežavanje svih aktera ruralnog razvoja, tema današnjeg okruglog stola

NVO ,,Centar za preduzetništvo“, organizovao je okrugli sto „Umrežavanje svih aktera ruralnog razvoja u cilju efektnijeg ruralnog razvoja područja Limske doline“ kao dio aktivnosti projekta ,,Umrežavanje aktera ruralnog razvoja, ključ efektivnijeg ruralnog razvoja Limske doline“, koji je podržan od (CNVP) - fondacija za povezivanje prirodnih vrijednosti i ljudi u okviru podrške projektima organizacija civilnog društva (OCD) u Crnoj Gori u okviru projekta „Ruralni razvoj vođen ruralnim organizacijama civilnog društva“, i  finansiran je sredstvima  EU. Aktivnost je realizovana u JU Srednja stručna škola - Bijelo Polje.

Na okruglom stolu učešće su uzeli predstavnici opštinskih sekretarijata/službi Limske doline, preduzetnici, predstavnici lokalnih medija, obrazovnih institucija (direktori tri srednje stručne škole) i predstavnici OCD koji se bave ruralnim razvojem.

Okrugli sto imao je za cilj da se pored  međusobnog upoznavanja glavnih aktera ruralnog razvoja  u konstruktivnoj raspravi iznađu modeli buduće saradnje  i djelovanja, kako u dijelu razmjene iskustava dobre prakse, tako i u  kreiranju  i realizaciji  zajedničkih programa/projekata usmjerenih ka državnim i stranim donatorima.

U uvodnom dijelu projektni tim predstavio je dosadašnje aktivnosti projekta, izazove koji prate ruralni razvoj područja kao i predloge i zaključke samih aktera ruralnog razvoja koji su definisani tokom realizovanih aktivnosti projekta  na njihovom prevazilaženju.

 

Predstavnici opštinskih sekretarijata/službi naglasili su da su  njihove službe  orjentisane prema poljoprivrednim proizvođačima i stalnu direktnu dostupnost kao i servise koji postoje pri pojedinim opštinama.

Privrednici u oblasti ruralnog razvoja založili su se za bolju zaštitu države što se tiče uvozničkog lobija, i nelojalne konkurencije, što izaziva trajne posledice na ruralni razvoj. Istovremeno naglašena je neophodnost kontrole sopstvenih proizvoda u pogledu bezbijednosti i kvaliteta. Takođe predstavili su primjere dobre prakse koje je neophodno da lokalne i nacionalne vlasti podrže kroz određene mjere.

Direktori srednjih stručnih škola podržali su predlog učenika i nastavnika upućen sa održanih tribina u školama da se održi regionalno takmičenje iz oblasri preduzetništva u cilju ekonomskog  razvoja regiona.

Vjerujući da saradnja sekretarijata/službi za ruralni i održivi razvoj lokalnih samouprava, lokalnih medija, nevladinih organizacija, preduzetnika i obrazovnih institucija može dovesti do sinergije njihovih potencijala i rezultirati  kvalitetnijem i efektivnijem održivom ruralnom razvoju Limske doline učesnici okruglog stola potpisali su Memorandum o saradnji. 

Moderator okruglog stola bio je dipl.ing. agr. Dejan Zejak.

 

Saopštenje i foto: ,,NVO ,,Centar za preduzetništvo"