Za regulaciju korita Lima i Grnčara 20 miliona eura

Višedecenijski problem izlivanja rijeke Lim, koji je posebno ugrožavao poljoprivrednike, biće riješen realizacijom kapitalnog projekta „Regulacija Lima (sa Grnčarom) u cilju borbe sa klimatskim promjenama i integralnog upravljanja prirodnim resursima'', poručio je danas potpredsjednik Vlade i ministar poljoprivrede i ruralnog razvoja, mr Milutin Simović.

Na prezentaciji projekta „Regulacija Lima (sa Grnčarom) u cilju borbe sa klimatskim promjenama i integralnog upravljanja prirodnim resursima'' u Bijelom Polju, ministar Simović je istakao da je riječ o kapitalnom i multifunkcionalnom efektu, koji pokazuje odgovoran odnos Vlade i njenu odlučnost da rješava pitanje životne sredine u Crnoj Gori i da sačuva rječne vodotoke.

„Decenijama smo svjedočili velikim štetama prouzrokovanim izlivanjem rijeke Lim, svjedočili smo čestim poplavama, bespovratnom odnošenju značajnih površina poljoprivrednog zemljišta, bili smo svjedoci da su vrijedni domaćini preko noći ostajali bez svojih imanja, a često su te poplave ugrožavale imovinu naših građana, industrijske objekte i to je godinama trajalo. Upravo su to suštinski razlozi, zbog kojih smo odlučili da pokrenemo ovaj projekat čijom će se realizacijom stvoriti uslovi za infrastrukturne radove na izgradnji višenamjenskih obaloutvrda na Limu i Grnčaru“, saopštio je danas potpredsjednik Vlade i ministar poljoprivrede i ruralnog razvoja.

On je podvukao da će projektom biti obuhvaćene opštine Bijelo Polje, Gusinje, Plav, Andrijevica i Berane, te da će za realizaciju projekta biti utrošeno 20 miliona eura.

„Na području Bijelog Polja biće izgrađena obaloutvrda na lijevoj obali Lima, dužine 607,8 metra, od Limske ulice do Vatrogasnog doma, za šta ćemo izdvojiti 1,6 miliona eura, vjerujući da ćemo kroz neke doprojekte obuhvatiti još neke kritične tačke“, naveo je ministar Simović.

Ministar Simović je saopštio da će u Gusinju, gdje najveću opasnost predstavlja izlivanje rijeke Grnčar, obuhvatiti 5,5 km, te da će za tu opšitinu potrošiti 6,7 miliona eura. U Plavu će, kako je naveo Simović, obezbijediti regulaciju rijeke Lim u dužini 2,2 km, a uložiće 2,6 miliona eura, dok će u Beranama raditi obaloutvde i sa lijeve i sa desne strane Lima,  dužine  1,6 km, što će koštati  2,5 miliona eura.

Govoreći o efektima projekta „Regulacija Lima (sa Grnčarom) u cilju borbe sa klimatskim promjenama i integralnog upravljanja prirodnim resursima'', ministar Simović je istakao da su oni višestruki.

„Uredićemo korita rijeka Lim i Grnčar, zaštitićemo se od poplava i sačuvaćemo imovinu naših građana, sačuvaćemo poljoprivredno zemljište od trajnog gubitka, gradićemo infratsrukturu koja će imati posebnu ambijentalnu, turističku i rekreativnu vrijednost“, poručio je potpredsjednik Vlade Crne Gore.

Predstavljanju projekta je prisustvovao i Šef kancelarije Svjetske banke za BiH i Crnu Goru, Emanuel Salinas, koji je posebno naglasio to što će na ovaj način Ministarstvo poljoprivrede i ruralnog razvoja višedecenijski problem preokrenuti u ekonomsku šansu.

„Ovo nije samo priča o riziku od poplava, ovo je priča o benefitima koje će stanovnici opština Bijelo Polje, Gusinje, Plav, Andrijevica i Berane, imati od ovog projeketa i to prvenstveno u smislu razvoja poljoprivrede, ali i turizma. Jer ne radi se samo o izgradnji infrastrukture koja će spriječiti poplave, već o infrastrukturi koja će otvoriti javni prostor i život ljudi iz tih mjesta učiniti kvalitetnijim“, podvukao je Salinas, napominjući da mu je upravo iz tih razloga jako drago što je Svjetska banka partner u ovom projektu.

Predsjednik Opštine Bijelo Polje, Petar Smolović, kazao je da je riječ o projektu, koji ima neprocjenjiv značaj za cijeli sjever Crne Gore, ali i za čitavu Limsku dolinu.

„Do sada je Lim za nas predstavljao opasnost, rijeku  koja je plavila  i donosila nemiran san stanovnicima, ali ovo je ključni momenat za cijeli sjever, jer Lim postaje potencijal i razvojna šansa, prije svega za razvoj poljoprivrede, turizma,ali i uređenja centralne zone grada“, poručio je Smolović.

Prvi čovjek bjelopoljske opštine kazao je da ovaj projekat uz dva kapitalna, Đalovića Pećina i Ski centar Bjelasica, na kvalitetan način zaokružuje turističku ponudu Bijelog Polja.

„Jer mi prerastamo u turistički centar, koji će biti prepoznat na regionalnoj mapi“, podvukao je Smolović, napominjući da će ovaj projekat dodatno unaprijediti već kvalitetnu saradnju pet opština.

Na važnost projekta „Regulacija Lima (sa Grnčarom) u cilju borbe sa klimatskim promjenama i integralnog upravljanja prirodnim resursima'' ukazala je i predsjednica Opštine Gusinje, Anela Čekić, koja je napomenula da rijeka Grnčar predstavlja najveću opasnost za stanovnike sela Grnčar i dijela stanovnika Gusinja.

„Svake godine u proljeće i jesen ova rijeka nanosi ogromne količine šljunka, izdiže korito i ima tendiciju izlivanja, pri čemu nanosi štetu poljoprivrednicma. Više puta ugrozila je i škole,  industrijske objekte, mostove, gradski vodovod, tako da je upravo ovo šansa sa zaštitimo ljude, imovinu i životnu sredinu“, kazala je Čekić.

Predsjednik Opštine Berane, Dragoslav Šćekić, rekao je da ovaj projekat znači sigurnost za sve one stanovnike koji su imali velike probleme zbog izlivanja Lima.

„Nadamo se da će projekat biti realizovan planiranom dinamikom, jer ćemo na taj način zaštititi jezgro grada, dva mosta, kao i novoizgrađeno postrojenje za otpadne vode, kao i građane koji žive u blizini Lima“, rekao je Šćekić.

Prezentaciji projekta prisustvovali su i potpredjsednik Opštine Plav, Blažo Stijović, kao i predsjednik Opštine Andrijevica.

Projekat „Regulacija Lima (sa Grnčarom) u cilju borbe sa klimatskim promjenama i integralnog upravljanja prirodnim resursima''realizuje Ministarstvo poljoprivrede i ruralnog razvoja u saradnji sa Svjetskom bankom, a finansira se iz bespovratnih sredstava Globalnog fonda za životnu sredinu (GEF) i Specijalnog fonda za klimatske promjene (SCCF).

 

Autorka: Sanja Čujović

Foto: Bojan Šutović 

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

BEZ SAGLASNOSTI REDAKCIJE ZABRANJENO JE PREUZIMANJE SADRŽAJA SA WEB PORTALA RADIJA BIJELO POLJE