Opština Bijelo Polje prva u Crnoj Gori zaslužila BFC sertifikat

Opština Bijelo Polje, dobila je BFC sertifikat, odlučeno je nakon što je završen Verifikacioni izvještaj, čime je postala prva opština u Crnoj Gori koja je ispunila potrebne kriterijume.

BFC SEE program (Business Friendly Certificate In South East Europe), je na području Jugoistočne Europe namijenjen opštinama i gradovima koji imaju odgovarajuće kapacitete i strateški su opredijeljeni za unapređenje poslovnog okruženja, privlačenje investicija i podsticaj razvoja lokalne ekonomije.

Sertifikat je prepoznat u međunarodnim okvirima kao pokazatelj efikasne lokalne administracije koji preduzetnicima i investitorima garantuje da će dobiti usluge i informacije na način koji olakšava poslovanje.

Privreda posmatra BFC sertifikat kao standardizovan mehanizam za procjenu lokalnih uslova za poslovanje i ukazuje na to koje opštine i gradovi u regionu imaju najpovoljniju klimu za investiranje.

“Dobijanje sertifikata nije samo formalnost, već proces koji osigurava stalno poboljšanje rada lokalne uprave. Ispunjenost zadatih kriterijuma je potvrda dugogodišnjeg rada opštinske uprave na stvaranju povoljnog privrednog okruženja, otvaranju novih radnih mjesta i izgradnji novih privrednih kapaciteta”, rekao je Dalibor Đogović rukovodilac Kancelarije za lokalni ekonomski razvoj.

Sertifikacija gradova i opština podrazumijeva ispunjavanje 10 veoma zahtjevnih kriterijuma i više od 60 potkriterijuma za unapređenje kvaliteta usluga i informacija koje jedinice lokalne samouprave pružaju privrednicima i investitorima.

Opština Bijelo Polje je jedna od 6 opština iz Crne Gore, pored Žabljaka, Podgorice, Tivta, Danilovgrada i Cetinja, koje su ušle u proces dobijanja sertifikata za sticanja naziva „Povoljno poslovno okruženje“ odnosno „Business Friendly City“ i pravo korištenja i isticanja zaštitnog znaka Sertifikacije u skladu sa knjigom standarda. Radi se o dugom i složenom procesu koji je sa pripremama trajao 3 godine.

Sertifikat Opštini Bijelo Polje će biti uručen na Konferenciji Privredne komore 24.oktobra u Budvi.

Izvor:bijelopolje.co.me