Naučno-tehnološke inovacije iskoristiti za razvoj privrede (video)

U okviru projekta “Naukom za razvoj privrede”, koji realizuju NVO Novi poredak i NVO Akademija društvenih nauka, danas je održana edukativna radionica na temu “Održiva poljoprivreda i lanac vrijednosti hrane”.

O ovoj temi govorio je profesor biologije Tomislav Tomović, koji je istakao da poljoprivreda ima veoma važnu ulogu u razvoju društva i ekonomije Crne Gore, te da je upravo ona osnova za cjelokupan lanac vrijednosti hrane.

“Crnogorska poljoprivreda  čini oko 7 % bruto domaćeg proizvoda, a u zemljama EU to je nešto manje od 2 %, što govori da je riječ o jako važnoj oblasti za nas. Međutim, u fokusu ovog projekta jeste održiva, odnosno organska poljoprivreda koja se bazira na iskorišćavanju zdravih resursa, izbjegavajući hemijske patogene i sve ono što utiče na remetilačku proizvodnju u samoj poljoprivredi”, kazao je Tomović.

On je naglasio da je organska prozivodnja posljednjih nekoliko godina u razvoju, te da je važno sve poljoprivrednike usmjeriti na taj način proizvodnje.

“I to prije svega zbog zdravlja stanovništva, ali i zbog mogućnosti uticaja na životnnu sredinu, jer znamo koliko je pesticidi koji se koriste zagađuju i uništavaju”, naveo je profesor biologije.

Tomović je poručio da razvoj nauke, poljoprivrede i ekonomije mora biti zasnovan na zdravim osnovama.

“Upravo smo i ovaj projekat pokrenuli kako bi upoznali naše proizvođače sa tim šta je to kvalitetno za same proizvode i koji su benefiti razvoja organske i održive privrede”, zakjučio je Tomović.

Izvršni direktor NVO Novi poredak, Radivoje Bogavac, napomenuo je da je cilj projekta “Naukom za razvoj privrede” unapređenje sinergije između nauke, ekonomije i društva, u smislu povezivanja naučno-tehnoloških inovacija sa razvojem privrede.

“Poseban fokus jeste na proaktivnim tematskim oblastima, održiva poljoprivreda  i lanac vrijednosti hrane, energija i održivo prirodno okruženje, informaciono-komunikacione tehnologije i održivi i zdravstveni turizam. U sklopu svih ovih tematskih aktivnosti želi se uspostaviti platforma putem koje bi se predstavile naučno-tehnološke inovacije i u sinergiji sa nosiocima privrednih aktivnosti promovisale različite aktivnosti, ali i sve ono što se dešava na polju razvoja ekonomije  i društva uopšte”, naveo je Bogavac.

Kako je saopštio, u okviru projekta biće realizovano niz aktivnosti.

“Nakon ove organizovaćemo još dvije edukativne radionice, planiramo organizaciju okruglog stola, naučno-obrazovni serijal emisija, pokretanje specijaizovanog web portala, kao i objavljivanje informativno-edukativne brošure”, naveo je izvršni direktor NVO Novi poredak.

Bogavac je napomenuo i da se projekat “Naukom za razvoj privrede” bazira na važni nacionalnim dokumentima, među kojima - Strategija pametne specijalizacije Crne Gore 2019-2024, Strategija inovativne djelatnosti 2016-2020 i Strategija naučno-istraživačke djelatnosti  2017-2021.

Projekat “Naukom za razvoj privrede” realizuju NVO Novi poredak i NVO Akademija društvenih nauka realizuje, uz finansijsku podršku Ministarstva nauke.

 

 

Autorka: Sanja Čujović

Foto i video: Vladimir Jelić

Tekst objavila: Sanida Kajević

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

BEZ SAGLASNOSTI REDAKCIJE ZABRANJENO JE PREUZIMANJE SADRZAJA SA WEB PORTALA RADIJA BIJELO POLJE