Vukčević: Aktuelna kriza šansa za budući razvoj crnogorske privrede (video)

Crnogorska ekonomija, kao  ni   mnogo razvijenije  ekonomije u svijetu,   nije ostala   imuna    na posljedice  pandemije korona virusa, ali na ovu krizu treba gledati kao na šansu koja će nam omogućiti dalji ekonomski rast, poručio je predsjednik Odbora direktora Investiciono-razvojnog fonda, Zoran Vukčević.

Gostujući u emisiji „Aktuelno“, Radija Bijelo Polje, Vukčević je istakao da je neophodan ubrzan proces promjene crnogorske ekonomske strukture. 

„Cjelokupnu ovu situaciju treba posmatrati kao šansu da ubrzamo proces promjene ekonomske strukture  u Crnoj Gori i ovo je šansa za nas koji kreiramo ukupan ekonomski ambijent da omogućimo crnogorskim preduzetnicima da i u nekim drugim sferama pokažu svoje umijeće. Ovo je naša šansa da bolje iskoristimo potencijale sa kojima raspolažemo -  prirodne, proizvodne i kadrovske, jer Crna Gora u svim tim sektorima ima veliku razvojnu šansu“, naglasio je predsjednik Odbora direktora IRF-a.

Vukčević je kazao da je crnogorska vlada kvalitetno odgvorila na krizu izazvanu pandemijom korona virusa i podvukao da je uvjeren da će paketi ekonosmkih mjera dati rezultate.

Posebno se osvrnuo na aktuelni – treći paket mjera podrške, koji je, kako je istakao, u funkciji rješavanja postojećih problema preduzetnika, ali i svega onoga što nas očekuje u narednom periodu.

„Čini mi se da su i preduzetnici Bijelog Polja, kao i preduzetnici iz drugih crnogorskih opština zadovoljni onim što im se nudi u okviru trećeg paketa mjera koji je vrijedan 1,22 milijardi eura, a koji pokriva period od četiri godine. Zaista je kvalitetno koncipiran, izdašan i obuhvata ne samo ekonomski aspekt rješavanja probolema crnogorskih preduzetnika, već i socijalni apsekt kada su u pitanju crnogorski građani, jer ipak u ovoj situaciji moramo voditi računa i o socijalnim problemima sa kojima će se susresti određeni broj naših građana“, kazao je Vukčević.

Predsjednik Odbora direktora IRF-a rekao je da se suština trećeg paketa mjera ogleda u tome da se kroz različite instrumente i različite mehanizme s omogući crnogrskim preduzećima da održe svoju likvidnost.

„Da zapravo održe svoje preduzeće i da na taj način ovu godinu završe sa što manje posljedica, da zadrže sve svoje zaposlene, da isplate račune i nadamo se sledeće godine kada se steknu mnogo bolji uslovi nastave tamo gdje smo stali  2019. godine“, naveo je Vukčević.

Investiciono-razvojni fond, kako je saopštio Vukčević, u okviru trećeg paketa mjera kreirao  je 39 kreditnih linija.

„Tim kreditni linijama pokušali smo da obuhvatimo što veći broj preduzetnika i preduzeća i što je moguće veći broj sektora. U okviru naših kreditnih linija obezbijeđen je i reprogram, tako da sva preduzeća koja imaju kredite kod IRF-a mogu dobiti reprogram do dvije godine, a Vlada će subvencionirati kamatu. Takođe, na raspolaganju je i kreditna linija za obrtna sredstva, tu su i kreditna sredstva za završetak postojećih investicija, ali i za nova ulaganja, za rekonstrukciju postojećih turističkih objekata, pokretanje novih biznisa“, naveo je predsjednik Odbora direktora IRF-a.

Vukčevič je napomenuo da je od izbijanja krize izazvane pandemijom virusa korona do danas Investiciono-razvojni fond Crne Gore (IRF) plasirao preko 100 miliona eura crnogorskoj privredi, što govori o tome da ovaj fond predstavlja značajnu kariku u rješavanju svih onih problema sa kojima se crnogorski preduzetnici suočavaju od izbijanja pandemije.  

 „U ovom periodu od izbijanja panedemije do kraja jula ukupno smo plaisrali preko 115 miliona eura i odobrili gotovo 500 kredita i to je bila značjna podrška crnogorskoj privredi. Imajući u vidu činjenicu da su se crnogroski preduztenci, kao i većina preduztenika u svijuetu, suočili sa problemom likvidnosti, mi smo u okviru prvog paketa mjera posebnim kreditnim linijama omogućili da kroz dobijanje kredita za isplatu plata i zakupa oni najugoreženiji preduzetnici prežive i da njihovi zaposleni koliko-toliko mogu primaju plate. Takođe, Vlada je obezbijedila u tom momentu dodatne instrumente koji se odnose na subvencije plata do nivoa zagarantovanih ličnih dohodaka, što je omogućilo preduzetnicima da lakše prebrode krizu“, naveo je Vukčević, napominjući da je Investiciono-razvojni fond plasirao od januara pa do kraja jula ove godine 176 miliona eura, te da je odobreno blizu 600 kredita.

Vukčević se posebno osvrnuo na situaciju u Bijelom Polju i istakao da su svi poljoprivredni proizvođači iz Bijelog Polja koji su se prijavili za kredit ispunili uslove i da im je odobren.

„IRF je do sada u bjelopoljsku opštinu investirao preko 90 miliona, od 2017. do sada mi smo plasirali preko 50 miliona, tako da je u poslednje četiri godine naša uloga bila vrlo značajna kada je u pitanju Bijelo Polje. I ove godine smo plasirali negdje preko 12 miliona eura, što govori da smo maksimalno posvećeni Bijelom Polju", kazao je Vulčević.

Ipak, kako je kazao, izazovi su tek pred nama.

„ Moramo biti hrabri, odgovorni i ne smije n s pandemija dovesti u situaciju da ne znamo gdje ćemo biti sjutra. Dobar preduzetnik mora biti spreman da svaki poremećaj na tržištu riješi, bez obzira na panedemiju. Kada govorimo o ukupnim potencijalima Bijelog Polja, onda mislim da je za nas dodatan izazov to što imamo nove infrastrukturne projekte koji se realizuju u Bijelom Polju,  moramo voditi računa o svim tim projektima, kako bi se izgradili novi hoteli, ugostiteljski objekti, pumpe, prodavnice, moramo ići u suret onome što nas očekuje“, poručio je Vukčević.

Istakao je i da su sredstvaza period tekuće godine obezbijeđena, te da je u ovom trenutku važno razmišljati o iznalaženju sredstva za narednu.

„Tako da smo mi već u završnim pregovorima sa Evropskom Investicionom Bankom, već sada je izvjesno da ćemo dobiti dobiti 50 miliona. Nastavljamo pregovore za nove aranžmane, pa smo u završnim pregovorima sa Bankom za razvoj Francuske, te Bankom za razvoj Savjeta Evrope i Kineskom bankom za razvoj. Ali situacija u kojoj se mi nalazimo je sutuacija u kojoj se  nalazi čitav svijet i to su adrese kojima se  obraćaju sve zemlje. Stoga treba biti strpljiv da bi se stvorile pretpostavke da od tih institucija dobijemo adekvatne odluke”, naveo je direktor IRF-a Zoran Vukčević.

Ipak, kako je poručio, za preduzetnike i dobre projekte će biti dovoljno sredstava.

Autorka: Sanja Čujović

Foto, video, tonska realizacija: Vladimir Jelić

Audio obrada: Sanida Kajević

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

BEZ SAGLASNOSTI REDAKCIJE ZABRANJENO JE PREUZIMANJE SADRŽAJA SA WEB PORTALA RADIJA BIJELO POLJE