Najavljeno formiranje Romskog kluba kulture

Formiranjem Romskog kluba kulture (RoCK) doprinijeće se očuvanju jezika, kulture i tradicije Roma i  većem stepnu njihove integracije u širu društvenu zajednicu, poručeno je sa današnje konferencije na kojoj je prezentovan projekat „Kulturna integracija Roma/kijnja u opštini Bijelo Polje“.

Koordinator projekta, Goran Joksimović, saopštio je da je cilj tog projekta izgradnja i jačanje romskog identiteta.

„Identitet svake društvene zajednice zahtijeva posebnu brigu kako bi se očuvao i generacijski prenosio. Međutim, nepoznavanje kulture i običaja Roma, ali i nedostatak njihove afirmacije od samih pripadnika te populacije, jedan je od ključnih problema romskog identiteta i kulture je opterećen značajnim deficitima u ovom pogledu. Zato smo i odlučili da u okviru ovog projekta oformimo Romski klub kulture, kako bi ne samo Rome, već i većinsko stanovništvo upoznali sa bogatstvom različitosti i na taj način smanjili socijalnu izolaciju Roma u našem društvu“, kazao je Joksimović na konferenciji za medije.

On je istakao da su nizom realizovanih aktivnosti, a prije svega obezbjeđenjem  prostora (kancelarije) i njenim opremanjem, te podizanjem kapaciteta članova dvije romske organizacije, stvorili pretpostavke za osnivanje Romskog kluba kulture.

„Vjerujm da ćemo uz konsultacije i prijedloge relevantnih aktera kulture u bjelopoljskoj opštini uspjeti da kreiramo smjernice  rada Romskog kluba kulture, ali i uspostaviti saradnju sa već postojećim institucijama kulture“, podvukao je koordinator projekta „Kulturna integracija Roma/kijnja u opštini Bijelo Polje“.

Na važnost osnivanja Romskog kluba kulture ukazala je i asistentkinja na projektu, Rozana Božović.

„Budući da su klutura, tradicija i jezik Roma izloženi stalnom nestajanju, vjerujem da ćemo na ovaj način uspjeti da ih sačuvamo“, istakla je Božović.

Ona je naglasila da će se formiranjem Romskog kluba kulture stvoriti pretpostavke za organizovanje rada romskih kulturno-umjetničkih društava i za uključivanje što većeg broja Roma u njihov rad.

„Smatramo da će se popularizacijom kulture i tradicije Roma obogatiti kulturna ponuda našeg grada i doprinijeti ugledu Bijelog Polja kao istinske multikulturalne sredine koja njeguje bogatstvo različitosti“, podvukla je Božović, dodajući da se na ovaj način suprostavljaju predrasudama i stereotipima o Romima i Romkinjama i njihovoj kulturi i tradiciji.

Projekat „Kulturna integracija Roma/kijnja u opštini Bijelo Polje“ realizuju NVU „Romski pokret“ i NVO „Klub kulture“, a saradnici na projektu su JU Ratkovićeve večeri poezije, Centar za kulturu i NVU „Romi sa sjevera“.

Projekat je podržan u okviru šeme malih grantova pod nazivom  „Nevladine organizacije  u akciji promocije i zaštite ljudskiha prava Roma i Egipćana u Crnoj Gori“ koji finansira Evropska unija, a implementiraju organizacija Help i Romksa organizacija mladih „Koračajate sa nama – Phiren Amenca“.

 

Tekst i foto: Sanja Dulović

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

BEZ SAGLASNOSTI REDAKCIJE ZABRANJENO JE PREUZIMANJE SADRŽAJA SA WEB PORTALA RADIJA BIJELO POLJE