Iznaći nova rješenja koja će urediti oblast djelovanja kulturno-umjetničkih društava

Sastanak rukovodilaca kulturno-umjetničkih društava sa sjevera Crne Gore održan je proteklog vikenda u prostorijama Centra za kulturu „Vojislav Bulatović – Strunjo“.

Tema sastanka bili su aktuelni problemi u radu sa kojima se susrijeću kulturno-umjetnička društva, sa naročitim akcentom na probleme finansijske prirode, probleme ljudskih resursa, te u održavanju i čuvanju opreme i nošnje za folklorne ansamble.

Prisutni su se saglasili da treba tragati za novim rješenjima koja će urediti oblast djelovanja kulturno-umjetničkih društava, na nivou države. Takođe, zaključeno je da se ovakvi sastanci, koji za produkt imaju razmjenu korisnih iskustava i informacija, moraju održavati češće.

Izvor i foto: JU Centar za kulturu "Vojislav Bulatović - Strunjo" Bijelo Polje