,,Osobe sa invaliditetom posmatrati kao ravnopravne članove društva“

Osobe sa invaliditetom treba posmatrati kao ravnopravne članove društva- što oni i  jesu,  ali im treba pružiti podršku u cilju prevazilaženja svega onoga što ih sprečava da  budu  ravnopravni sa ostalima, kazala je Nataša Borović, iz  Udurženja paraplegičara Bar.

U emisiji ,,Osnaživanje i integracija osoba sa invaliditetom“, Radija Bijelo Polje, Borović je govorila o okruglom stolu „Odnos medija i osoba sa invaliditetom“, koji je nedavno održan u Bijelom Polju, u okviru projekta „SOCIETIES 2“.

,,Okrugli sto bio je veoma zanimljiv i koristan, a cilj je da se otvore značajne teme za osobe sa invaliditetom, i da se čuje  mišljenje kako predstavnika organizacija OSI, tako i predstavnika nadležnih institucija, lokalne samouprave, Centra za socijalni rad. Ovom radionicom smo predstavili na koji način se trenutno izvještava o osobama sa invaliditetom i uopšte kada su u pitanju teme invalidnosti, i negdje smo mogli da zaključimo da su najčešće prisutna dva pristupa. Jedan je, da se u izvještavanju o  osobama  sa invaliditetom ističu prepreke sa kojima se oni suočavaju, naglašava njihov  invaliditet, a sa druge strane ima previše isticanja - herojski pristup za svakodnevne aktivnosti koje obavljaju osobe sa invaliditetom, tako da se u medijima može čuti da je neka OSI uspješna u nečemu, uprkos invalidnosti. Suština je da se stvari prikazuju objektivno“, naglasila je Borović.

Navela je da mediji imaju značajnu ulogu, te da je njihov zadatak da ukazuju, mijenjaju svijest javnosti i utiču pozitivno na promjene u društvu.

,,Značajno je da mediji utiču na mijenjanje svijesti u javnosti o stvaranju pozitivne slike, a njihovo izvještavanje trebalo bi da bude zasnovano na činjenicama, sistematsko a ne periodično, kada je u pitanju ova tema. Takođe, radimo na usklađivanju terminologije kako bi informacija bila dostupna svima, jer imamo medije koji nijesu dostupni svim osobama sa invaliditetom, a prvobitno govorim o osobama sa oštećenjem vida i sluha“, istakla je Nataša Borović u emisiji ,,Osnaživanje i integracija osoba sa invaliditetom“.

Ona je pozvala OSI da budu aktivne i pruže podršku medijima.

,,Cilj svih nas je da stvaramo društvo koje bi bilo pristupačno za sve osobe, bez obzira na neke individualne karakteristike, kao što je u ovom slučaju u pitanju invaliditet“, poručila je Borović.

Inače, Projekat SOCIETIES 2, ima  za cilj unaprijeđenje kapaciteta organizacija civilnog društva u jugoistočnoj Evropi u procesima socijalne inkluzije i u promovisanju politika socijalne inkluzije putem efikasnog dijaloga sa institucijama tokom procesa donošenja odluka. Finansiran je od strane Evropske unije, a nosilac projekta je Caritas Srbije zajedno sa 11 partnerskih organizacija iz zemalja jugoistočne Evrope i Italije. Partneri SOCIETIS 2 u Crnoj Gori su Caritas Crne Gore i Udruženje paraplegičara Bar.

 

AUDIO SNIMAK EMISIJE

 

Autorka: Eldina Bećirović

Foto: Arhiva RBP

Audio obrada i montaža: Sanida Kajević

 

BEZ SAGLASNOSTI REDAKCIJE ZABRANJENO JE PREUZIMANJE SADRŽAJA SA WEB PORTALA RADIJA BIJELO POLJE