Većina aktivnosti iz projekta ,,Zapošljavanje lica sa invaliditetom u oblasti pekarstva“ uspješno realizovana (video)

Projekat ,,Zapošljavanje lica sa invaliditetom u oblasti pekarstva“ od marta ove godine realizuje NVO ,,Centar za preduzetništvo“, u partnerstvu sa pekarom ,,Šar“.

Prema riječima Gorana Joksimovića iz NVO ,,Centar za preduzetništvo“, cilj ovog projekta jeste doprinos povećanju zapošljivosti teže zapošljivih kategorija stanovništva.

Gostujući u emisiji ,,Osnaživanje i integracija osoba sa invaliditetom“, Radija Bijelo Polje, Joksimović je kazao da je većina projektnih aktivnosti uspješno realizovana.

,,Istražujući tržište  i potrebe za radnom snagom, uvidjeli smo da na Birou rada u Bijelom Polju nema osoba koje bi se bavile pekarstvom. Pokušali smo da damo doprinos tako što bismo  angažovali lica sa invaliditetom kroz određene grant šeme, i da uspostavimo jedno partnerstvo sa pekarom i privredom, a sve u cilju podizanja nivoa kvalifikovanosti radne snage u oblasti pekarstva. Realizacija projekta počela je krajem marta, i trajaće deset mjeseci“, dodao je Joksimović.

On ističe da je ovim projektom obuhvaćeno osam osoba sa invaliditetom.

,,Osam OSI prošlo je tromjesečnu obuku, koja se sastojala iz teorijskog i praktičnog dijela u oblasti pekarstva. Poslije završene obuke zaposlili smo pet lica sa invaliditetom na period od pet mjeseci, a nakon isteka tog vremena, naš partner, pekara ,,Šar“, u obavezi je da zaposli tri lica na period od  najmanje devet mjeseci. Željeli smo da podignemo nivo znanja i vještina lica sa invaliditetom za zanimanje u oblasti pekarstva, da unaprijedimo kapacitet poslovanja pekarstva, kao i da sprovedemo kampanju u oblasti klasterizacije pekarstva u Bijelom Polju“, objasnio je Goran Joksimović.

Kazao je da će u okviru projekta biti organizovan i okrugli sto, na temu problema klasterizacije pekarstva u Bijelom Polju.

,,Pokušaćemo da zajedničkim nastupom pekara povežemo nevladin sektor i sektor pekarske industrije, kao i širu zajednicu“, objasnio je Joksimović.

Projekat ,,Zapošljavanje lica sa invaliditetom u oblasti pekarstva“ podržan je u okviru grant šeme Zavoda za zapošljavanje Crne Gore, u okviru kojih se vrši zapošljavanje OSI. 

 

AUDIO SNIMAK EMISIJE

 

Autorka: Eldina Bećirović

Foto i video: Vladimir Jelić

Audio obrada i montaža: Sanida Kajević

BEZ SAGLASNOSTI REDAKCIJE ZABRANJENO JE PREUZIMANJE SADRŽAJA SA WEB PORTALA RADIJA BIJELO POLJE