U izdanju Pošte Crne Gore, markica sa likom pisca Miodraga Bulatovića

Poštanska markica sa likom Miodraga Bulatovića, pisca iz Bijelog Polja, objavljena je u ediciji ‘’Umjetnost u Crnoj Gori kroz vjekove 2023’’, u izdanju Pošte Crne Gore.

Svake godine Pošta Crne Gore održava konkurs za likovna rješenja izdanja prigodnih poštanskih maraka, među kojima je i "Umjetnost u Crnoj Gori kroz vjekove", izjavila je za Radio Bijelo Polje, Romana Pehar, magistrantkinja sikarstva iz Kotora, autorka likovnog rješenja za poštansku markicu sa likom Miodraga Bulatovića.

Ona je kazala da je "za rješenje markice koristila piščev portet na jarko narandžastoj pozadini, u kolažu sa skeniranom stranicom iz njegove knjige, dok je na koverti njegova figura izdvojena na bijeloj pozadini’’.

Autorka navodi da zadatak dizajna markice zahtijeva određenu jednostavnost i poštovanje tehničkih okvira tako da je jasno vidljivo i na malim dimenzijama i pogodno za štampu.

U ovom slučaju, dodaje autorka likovnog rješenja za poštansku markicu sa likom Miodraga Bulatovića, to je isključilo izdvajanje nekog određenog djela ili pokušaj likovnog inerpretiranja obimnog i izuzetno kompleksnog piščevog opusa, a značilo je koncentraciju na sam njegov portret i ispis njegovog imena.

Omaž njegovom djelu i pozivu je upravo tekst u pozadini i stilizovana knjiga i na žigu prvog dana.

Pehar je dodala i da izdanje Pošte Crne Gore u ovoj ediciji,  sadrži pored markice sa likom Miodraga Bulatović i markicu sa likom Zdravka Velimirovića.

Romana Pehar završila je osnovne i specijalističke studije slikarstva na Fakultetu likovnih umjetnosti na Cetinju. Trenutno je magistrantkinja slikarstva na Akademiji za likovnu umjetnost i dizajn u Ljubljani. U toku osnovnih studija dva semestra je provela na razmjeni na Humbolt državnom univerzitetu, Kalifornija, SAD, a u toku magistarskih jedan semestar na Akademiji za umjetnost, arhitekturu i dizajn u Pragu, Češka. Imala je četiri samostalne i više grupnih izložbi (Crna Gora, Slovenija, Srbija, Austrija, Portugalija, Češka, Sjeverna Makedonija).

Foto: Pošta Crne  Gore, privatna arhiva