NVO Novi poredak realizovala edukativnu radionicu u Andrijevici o zloupotrebi droga

NVO Novi poredak je realizovala informativno edukativnu radionicu sa srednjoškolcima JU SMŠ ,,Andrijevica“ u Andrijevici u okviru realizacije projekta pod nazivom “Znanje i zdravlje - Droga ne”.

Koordinator na projektu, profesor Radivoje Bogavac ističe da je cilj radionica povećanje nivoa znaja o svim aspektima posledica korišćenja narkotika na pojedinca i društvo u cjelini. Prilikom realizacije aktivnosti poseban akcenat se stavlja na preventivne akcije i edukacije jer je prevencija zapravo ključ eliminacije potencijalnih problema i posledica zloupotrebe narkotika.

Vidljiva je upotreba narkotika kod mladih gdje je indikator alarma takođe činjenica da se starosna granica upotrebe droga spušta iz godine u godinu a da je intezitet upotrebe u porastu. Agensi socijalizacije nijesu u dovoljnoj mjeri proaktivni u težnji suzbijanja ove pojave, dok djelovanje pojedinih ide i na ruku pospješivanju upotrebe droga kod mladih. U svim aspektima projekta se intezivno ukazuje na posledice djelovanja droge na fizičke, psihičke, ekonomske i socijalne sekvence ličnosti.

Projekat je regionalnog karaktera i aktivnosti edukativnog tipa sa mladima su se realizovale do sada u tri grada na sjeveru, a u nastavku projekta se planira radionica sa vršnjačkim edukatorima, rad sa romskom populacijom, edukacija profesorskog kadra, rad sa roditeljima i medijska promocija ciljeva projekta.

Projekat se realizuje u partnerstvu sa NVO Korak promjene, traje šest mjeseci i podržan je od strane Ministarstva zdravlja Crne Gore.

Koordinator projekta, prof. Radivoje Bogavac

Saopštenj i foto:NVO Novi poredak