Osnov­na ško­la „Vla­di­slav Sl. Rib­ni­kar” pro­sla­vi­la je 110. ro­đen­dan

 Osnov­na ško­la „Vla­di­slav Sl. Rib­ni­kar” iz bje­lo­polj­skog na­se­lja Ra­so­vo pri­god­nim kul­tur­no – umjet­nič­kim pro­gra­mom pro­sla­vi­la je 110. ro­đen­dan.

Pozdravljajući prisutne direktorica ove vaspitno-obrazovne ustanove Bojana Bubanja je istakla da osoblje rasovske škole teži ka zajedničkom cilju, a to je kako je istakla, stvaranje odgovornog i savjesnog učenika.

“Postali smo škola koja kontinuirano unapređuje nastavni process, tu smo da pored pružanja znanja, prepoznajemo i razvijamo sposobnost i interesovanja učenika i da im pružamo podršku u njihovoj daljoj afirmaciji” kazala je Bubanja.

Bubanja je dodala da su i ove godine učenici na raznim takmičenjima postigli odlične rezultate , te da je još jedna generacija uspjela da promoviše ime škole koja postoji više od jednog vijeka.

“Trudićemo se da i dalje gradimo mostove koji spajaju nastavnike, učenike i  roditelje, nastojaćemo da lokalna zajednica i škola što tješnje sarađuju, jer škola pripada svima nama i samo ako pokažemo jedinstvo i zajednički trud naša škola će biti drugi dom učenicima” istakla je Bubanja.

Hana Balić proglašena je đakom generacije, a na sve­ča­no­sti su dodijeljena nagrada Luča Đorđu Božoviću, Filipu Kočoviću, Matiji Peroviću, Idi Crnovršanin, Tijani Rabrenović, Anđeli Šćekić, Enidi Kasumovuć, Kristini Radović, Nađi Joksimović i Ajši Badžić.

 

 

 

Tekst:Vanja Šabanović

Foto:OŠ Vladislav Sl.Ribnikar