Maturanti Srednje stručne škole okitili grad mladošću i ljepotom

Maturanti bjelopoljske Srednje stručne škole okitili su večeras glavnu gradsku ulicu i proslavili kraj srednjoškolskog obrazovanja.

Generacija maturanata prodefilovala je centrom grada i izmamila osmjehe, aplauze, pa čak i suze radosnice. Stotine Bjelopoljaca izašlo je na ulice da uživa u beskrajnoj ljepoti  i mladosti.

Kako je kazao direktor te vaspitno-obrazovne ustanove Zoran Vuković, ove godine srednju školu završilo je 86 učenika iz 4 odjeljenja četvrtog stepena, i tri odjeljenja trećeg stepena.

“Ostavili su jako lijepe utiske kao dobra generacija, generacija sa dobrim uspjehom i dobrim vaspitanjem, koja je poštovala školska pravila” istakao je Vuković  i dodao:

“Že­lio bih da im u bu­duć­no­sti sve bu­de kao ve­če­ras, li­je­po i da bu­du sreć­ni. Če­ti­ri go­di­ne su pe­ri­od ve­li­kih pro­mje­na, ali su uz po­moć pro­fe­so­ra i po­ro­di­ce uspje­li da dođu do pola puta, koji će, nadam se, uspješno i dalje nastaviti” kazao je Vuković.

Maturanti će uz muziku i ples, i u dobrom raspoloženju, ostati do ranih jutarnjih časova u hotelu Franca, i na taj način obilježiti završetak srednje škole.

 

Tekst:Vanja Šabanović

Foto:Vladimir Jelić