Penzioneri sa najnižim primanjima prikupili 3.000 potpisa za podršku akciji obezbjeđivanja drva za ogrijev

 U cilju pružanja pomoći penzionerima sa najnižim primanjima za nabavku drveta za ogrijev, Udruženje penzionera i invalida rada sa najnižim primanjima, NVO "Bjelopoljski demokratski centar," i Udruženje za zaštitu prava radnika i nezaposlenih lica opštine Bijelo Polje, prikupili su 3.000 potpisa podrške sugrađana koji će biti predati Vladi Crne Gore, predsjedniku Dritanu Abazoviću, Ministarstvu rada i socijalnog staranja, te Ministarstvu finansija.

Kako je na današnjoj pres konferenciji kazao izvršni direktor “Bjelopoljskog demokratskog centra” i član Organizacionog odbora Zdravko Janjušević, Fond PIO ponudio je beskamatne kredite od 500 eura, međutim, kako je kazao, penzioneri ne žele da se naknadno kreditno zadužuju i otežavaju sebi, ionako, veoma tešku ekonomsku situaciju.

“Ta bi ideja mogla da se realizuje tako, što bi Fond PIO dao dio sredstava a da penzioneri vrate dio, nikako cjelokupan iznos, jer bi ih to ekonomski ugrozilo. Osim toga, banke više ne daju kredite penzionerima zbog godina starosti, a Fond tu ništa ne preduzima da se promijene zakonska rješenja,” istakao je Janjušević, nadajući se da će u razgovoru sa relevantnim državnim organima imati priliku da pronađu najbolje rješenje za ovu kategoriju stanovništva.  

Predstavnik Udruženja penzionera i invalida rada Marko Hajduković je kazao da je samo u Bijelom Polju oko 3.000 penzionera sa najmanjim primanjima i kojima bi pomoć u nabavci ogrijeva olakšala teško ekonomsko stanje.

“ Nadamo se da će nam nadležni izaći u susret i odobriti najmanje  po pet metara  drva, kako bismo mogli da preživimo ovu zimu, jer inflacija je velika, a nama je  ogrijev potrebniji i od hljeba, tako da ćemo biti uporni u svojim zahtjevima  da nam se pruži pomoć, ako  ne u drvima, a ono barem u novcu, inače ćemo biti prinuđeni da idemo u Podgoricu pred Vladu” kazao je Hajduković.

Tekst:Vanja Šabanović

Foto:Vladimir Jelić