Projekat Logopedskog centra Logoškolica "Rastimo uz nove metode usluga" predstavljen danas u hotelu Franca

Projekat "Rastimo uz nove metode usluga" realizuje se u okviru grant šeme „Unapređenje konkurentnosti malih i srednjih preduzeća kroz podršku ženskom preduzetništvu i preduzetništvu mladih" koju realizuje Ministarstvo ekomnomskog razvoja u saradnji sa Ministarstvom finansija i finansijsku podršku Delegacije EU u Crnoj Gori.

Kako je kazala Suada Drpljanin Fetić, projekat je doprinio osnaživanju kapaciteta kao i proširenje usluga Logopedskog centra u Bijelom Polju. Ona je istakla da jetokom trajanja projekta organizovan i okrugli sto na temu ženskog preduzetništva.

„Uvođenjem novih usluga, projekat je specifično uticao i na poboljšanje socijalne uključenosti i kvaliteta života djece i mladih sa smetnjama u razvoju u Bijelom Polju.Takođe, pored djece i mladih sa smetnjama u razvoju u projekat su uključeni članovi porodica osoba sa invaliditetom, predstavnici i članovi NVO koji se bave socijalnom inkluzijom kao i predstavnici nadležnih lokalnih i nacionalnih institucija koji se bave socijalnom uključenošću“ kazala je Fetić.

U ime lokalne samouprave govorio je Miloš Kljajević koji je između ostalog kazao da Opština Bijelo Polje uz podršku i saradnju drugih nadležnih institucija, želi da kroz donošenje strategija i akcionih planova na lokalnom nivou, kreira povoljni poslovni ambijent za razvoj ženskog preduzetništva i pruži pomoć u unapređenju poslovanja malih i srednjih preduzeća koje su u vlasništvu žena.

„Prepoznajući značaj ženskog preduzetništva, naša lokalna samouprava je odlukom o raspodjeli sredstava za podršku ženskom preduzetništvu u budžetu od 2019. godine opredjeljivala sredstva namijenjena realizaciji projekata, pa je tako 2020. i 2021. godine finansijska pomoć iznosila 20.000 eura, odnosno u 2022. godini ta sredstva su iznosila 100.000 eura, kada je podržano 14 projekata žena preduzetnica“ kazao je Kljajević.

Iz Ministarstva ekonomskog razvoja, Aferdita Dukaj je istakla da je projekat „Rastimo uz nove metode usluga“ jedan od devet projekata koji su podržani u okviru EU grant šeme „Unapređenje konkurentnosti malih i srednjih preduzeća kroz podršku ženskom preduzetništvu i preduzetništvu mladih“, te da je projekat primjer dobre prakse kako se koriste sredstva iz pretpristupnih fondova.

„Želim da čestitam na uspješnoj realizaciji projektnih aktivnosti koje s jedne strane doprinose unapređenju konkurentnosti MSP, ali ujedno ostvaruju značajne benefite za društvo, kroz poboljšanje položaja i kvaliteta života najranjivijih kategorija“ kazala je Dukaj.

 

Tekst: Vanja Šabanović

Foto: Vladimir Jelić