Janjušević: Trebaju nam sistemi grijanja koji će zagađenje vazduha svesti na nulti nivo

U drugoj polovini juna biće raspisan konkurs na koji će građani moći  da apliciraju za  jednu od mjera subvencija koje se tiču poboljšanja kvaliteta vazduha, kazao je Zdravko Janjušević, na okruglom stolu “Kreiranje mehanizama za poboljšanje kvaliteta vazduha“, koji je danas održan u Hotelu Bijela Rada. On je rekao i da će građanima biti omogućena kupovina klima uređaja, toplotnih pumpi, peleta i briketa po subvencionisanim cijenama, te da će vrlo brzo biti raspisan i tender za nabavku  sve opreme.

Ističući da prema podacima u Bijelom Polju postoji detektovanih 13.086 individualnih i 63 kolektivna zagađivača vazduha, Janjušević je poručio, da je, što se tiče kvaliteta vazduha, stanje više nego alarmantno.

„Potreban je hitan i sveobuhvatan pristup rješavanju ovog problema koji će, siguran sam, i nekima uskratiti profit ali, kvalitet vazduha i zdravlje građana moraju biti na prvom mjestu. Ako se uzmu u obzir zvanični podaci da je od 2020. godine broj dana sa srednjim dnevnim prekoračenje PM čestica u Bijelom Polju iznosio 112 dana, a da grejnoj sezoni, u periodu od 15. oktobra pa do aprila, imamo vrlo česta prekoračenja dozvoljenih srednjih vrijednosti  PM 10 I PM 2,5 čestica, to bi trebalo da predstavlja alarm da se preduzmu odgovarajuće aktivnosti“, naglasio je Janjušević. Podsjetio je da Bijelo Polje više puta krajem 2023. godine i početkom ove, bilo najzagađenija sredina u Crnoj Gori, a prema izvještaju međunarodnih agencija ove godine je uz Pljevlja bilo među deset najzagađenijih evropskih  gradova.

„Mi treba da slijedimo primjere koji se već uvode u regionu, a to su novi sistemi grijanja kao što su toplotne pumpe koje zagađivanje vazduha svode na nulti nivo, a pritom imamo uštedu energije“, poručio je Janjušević.

Govoreći na današnjem skupu, Mevlida Ćatović je podsjetila, da je Savjet za zaštitu životne sredine u proteklom periodu organizovao brojne sastanke na kojima su razmatrana moguća rješenja i to prosleđivali skupštini.

„Smatram da je i to veliki pomak budući da se Savjet u prethodnom sazivu Skupštine nije sastao ni jednom a smatramo da je ovaj problem i te kako,  svima poznat. Ona se zahvalila i Vladi Crne Gore, koja je, kako ističe, prvi put obratila pažnju na Bijelo Polje u vidu suibvencija za klima uređaje.

„Ovaj problem je kompleksan i znam da ga nije lako riješiti i ja apelujem, da mi kao građani, sami sebe podstaknemo da vidimo na koji način možemo pomoći našem gradu kada je ovaj problem u pitanju“, kazala je Ćatović.

Za Armina Sijarića iz Sekretarijata za ruralni i održivi razvoj zagađenje vazduha je kompleksan problem koji zahtijeva koordiniran rad svih subjekata društva. On je govorio o mjerama koje je lokalna samouprava preduzela u proteklom periodu kako bi, u skladu sa svojim mogućnostima, popravila kvalitet vazduha u gradu.

„Opština Bijelo Polje je donijela Lokalni plan upravljanja životnom sredinom 2020 – 2024. godine kao krovni dokument iz oblasti zaštite životne sredine, pa stim u vezi smo odlučni da aktivno, kroz legislative i praksu, radimo na unapređenju kvaliteta vazduha i smanjenja zagađenja na najmanju  moguću mjeru. Realizovali smo projekat nabavke i ugradnje ekološki prihvatljivih prečišćivača vazduha koji su instalirani na postrojenju za toplifikaciju Centra za kulturu Bijelo Polje, početkom godine su ugrađeni  prečišćivači u prostorijama Osnovnog i Višeg suda i za zgradu Opštine, izdvojeno je 60,000 eura za nabavku prečišćivača vazduha, a urađen je i katastar individualnih i kolektivnih zagađivača vazduha“, istakao je, između ostalog Sijarić.

Na današnjem okruglom stolu govorio je i Milorad Mitrović iz Pljevalja.

Današnji okrugli sto „Kreiranje mehanizama za poboljšanje kvaliteta vazduha“, organizovala je NVO „Bjelopoljski demokratski centar“, u okviru projekta “Mehanizmi primjene energetske efikasnosti u Bijelom Polju, Put ka Evropi“.

Tekst: Tanja Dangubić

Foto: Vladimir Jelić