Motivisati OSI da aktivno traže posao

Projekat “Motivacija za zapošljavanje OSI”, koji ima za cilj osnaživanje i unapređenje psihološkog rasta i razvoja lica sa invaliditetom, predstavljen je danas u hotelu “Franca”.

Dugoročno nezaposlene osobe sa lakšim i srednjim tjelesnim invaliditetom, koje se nalaze na evidenciji Zavoda za zapošljavanje – Biroa rada Bijelo Polje, imaće priliku da se kroz projekat Udruženja za podršku sa osobama sa invaliditetom uključe u proces profesionalne rehabilitacije i psihički pripreme za tržište rada.

Osobe sa invaliditetom često su isključene iz društva, prate ih brojne predrasude i stereotipi, ali i one same imaju strahove, zato i ne mogu da pronađu svoje mjesto u društvu, smatra koordinator projekta Samir Guberenić.

“Svi mi imamo strahove, ali moramo se izboriti sa njima, jer jedino tako možemo poslodavcima, ali i svim ljudima pokazati koliko zapravo možemo, koja su to prava i mogućnosti OSI, to treba da bude naš put ka integraciji i potpunoj inkluziji”, poručio je Guberinić, navodeći da su ih ti problemi naveli da pokrenu projekat “Motivacija za zapošljavanje OSI”.

Brojnim aktivnostim koje će biti realizovane narednih devet mjeseci Udruženje za podršku sa osobama sa invaliditetom pokušaće da motiviše OSI za uključivanje na tržište rada uz ravnopravne uslove, kazala je asistentkinja na projektu, Dragana Božović.

“Organizovaćemo tri informativne radionice tokom kojih će OSI naučiti na koji način da se predstave, poslodavcu, ali i kako da urade CV, jer su to prvi koraci u traženju posla. Takođe, održaćemo i dvije tribine na kojima će predstavnici Zavoda za zapošljavanje upoznati lica sa invaliditetom  sa Zakonom o profesionalnoj rehabilitaciji, a planiramo i Sajam za zapošljavanje, kako bi animirali poslodavce i promovisali prednosti politike zapošljavanja OSI”, najavila je Božović, napominjući da je motivisanje osoba sa invaliditetom podjednako važno kao i podsticanje poslodavaca da ih zapošljavaju.

Na evidenciji Zavoda za zapošljavanja, odnosno Birou rada Bijelo Polje, 476 lica je registrovano sa invaliditetom, zato je realizovanje projekata “Motivacija za zapošljavanje OSI” od ogromne važnosti za smanjenje tog broja i za ekonomsko i profesionalno osamostaljivanje OSI, smatra samostalna savjetnica u Birou rada Bijelo Polje, Vesna Vujisić.

“Zavoda za zapošljavanje Crne Gore  uvijek je spreman da podrži ovakve projekte, kako finansijski, tako i pružanjem profesionalne pomoći, jer su se više puta pokazali uspješnim i rezultati su zaista vidljivi. Osobe sa invaliditetom nailaze na brojne prepreke prilikom traženja posla, jer imaju brojna ograničenja, ne samo zdravstvena, već su prisutni i strahovi koji stvaraju psihološke prepreke”, istakala je samostalna savjetnica u Birou rada Bijelo Polje, Vesna Vujisić.

Ona je napomenula da na području bjelopoljske opštine 40 poslodavaca zapošljava 60 lica sa invaliditetom, što je jako malo, ali ipak vjeruje da će se ovim projektom taj broj uvećati.

Podršku projektu “Motivacija za zapošljavanje OSI” pružila je i Opština Bijelo Polje, a kako je kazao član Komisije za raspodjelu sredstava, Miloš Kljajević, od posebne je važnosti što je u skladu sa Lokalnim planom akcije iz oblasti invalidnosti za period od 2017. do 2021. godine.

Ukupna vrijednost projekta iznosi 5.332,00 eura, podržan je od Komisije za raspodjelu sredstava nevladinim organizacijama Opštine Bijelo POlje, a u Udruženju za podršku sa osobama sa invaliditetom vjeruju da će ostvariti svoj cilj i da će po završetku projekta OSI moći da odgovore zahtjevima tržišta rada, kao i da će poslodavci iz privatnog i javnog sektora biti spremniji da ih zaposle.

Autorka: Sanja Čujović

Foto: Vladimir Jelić, Darko Braič

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

BEZ SAGLASNOSTI REDAKCIJE ZABRANJENO JE PREUZIMANJE SADRŽAJA SA WEB PORTALA RADIJA BJELO POLJE