Završen most na rijeci Ljuboviđi

Radnici podgoričkog preduzeća Tehnoput, kojem je Direkcija za saobraćaj povjerila rekonstrukciju i izgradnju mostova na regionalnom putu Slijepač most-Pljevlja, završila je još jedan unizu mostova na rijeci Ljuboviđi.

Završen je most u selu Bijeli potok koji je do sada najzahtjevniji i u čiju izgradnju je ugrađeno više betona i armature nego u prethodna tri. Preostalo je da se asfaltiraju prilazi mostu sa obje strane, kada će biti predat na korišćenje.

Tehnoput je odmah počeo izgradnju novog mosta na istom regionalnom putu koji po složenosti i ulaganjima ne zaostaje iza prethodnog.

Tempo radova zavisiće prvenstveno od vremenskih prilika, obzirom da su obezbijeđena sredsta za izgradnju i riješeni imovinsko pravni odnosi, koji su kočili početak izgradnje.

Milion eura za sanaciju te važne saobraćajnice obezbijedila je Direkcija za saobraćaj. Istovremeno, bjelopoljsko preduzeće FINECO završilo je potporne zidove na dionici od Pavinog Polja do Kovrena čime su sanirana klizišta koja su ugrožavala saobraćaj na tom dijelu puta.

Radove na toj i drugim dionicama, koji su se takođe odnosili na sanaciju potpornih zidova, finasira Direkcija za saobraćaj, sa 372 hiljade eura.

 

Izvor:RTCG