Zapošljavanje – cilj novog projekta Udruženja za podršku OSI

Udruženje za podršku osobama sa invaliditetom od samog osnivanja predano radi na profesionalnom osnaživanju OSI, a novim projektom “Socijalizacija OSI u kreativno-grafičkoj radionici”, koji je juče predstavljen u hotelu “Franca”, obuhvatiće šest nezaposlenih lica sa evidencje Zavoda za zapošljavanje Crne Gore – Biroa rada Bijelo Polje i Biroa rada – Berane.

Bez zapošljavanja osoba sa invaliditetom ne može se ostvariti njihova socijalizacija, niti integracija u društvo, smatra direktor Udruženja  za podršku osobama sa invaliditetom, Samir Guberinić i ističe da će uz pomoć kompanija “VBR GRAFIKA” DOO BIjelo Polje, “Caritas Crne Gore” i DOO “Profi OSI” osposobiti šest lica za kopiranje, dizajniranje i izradu dgitalne štampe.

Obuka OSI trajaće dva mjeseca i odvijaće se naizmječnično u Bijelom Polju i u Beranama ,a podrzumijevaće teroijki i praktični dio, kako bi OSI Potpuno osposobili za rad kod poslodavca, kazala je Koordinatorka projekta, Dragana Božović.

“Praktični i teorijski dio obuke sprovodiće instruktori- predavači, stručna lica zaposlena u štampariji partnera na projektu ,,VBR Grafika'', koja će biti prilagođena za polaznike prema njihovim mogućnostima, a u skladu sa potrebama poslodavca. Na taj način bi polaznici usvajali znanja, shodno svojim kapacitetima, koja će kasnije primjenjivati na svojim radnim mjestima tokom rada”, kazala je Božović.

Ona je podvukla da će po završenoj obuci šest polaznika će zasnovati radni odnos na period od osam mjeseci.

“Izvođač projekta Udruženje za podršku osobama sa invaliditetom – Bijelo Polje, u svojoj kreativno – grafičkoj radionici zaposliće tri osobe sa invaliditetom, ,,VBR Grafika''  jednu osobu u svojoj štampariji, a ,,Karitas'' dvije osobe sa invaliditetom u svojoj grafičkoj radionici u Beranama. Po završetku projekta, dvije osobe sa invaliditetom nastaviće rad kod projektnog partnera „Profi OSI“ na period od minimum šest mjeseci, sa tendencijom produžetka ugovora na neodređeno vrijeme”, istakla je Božović, dodajući da  učestvuju kategorisane osobe sa invaliditetom, sa završenom srednjom stručnom spremom, sa poznavanjem rada na računaru.

Ukupna vrijednost projekta “Socijalizacija OSI u kreativno-grafičkoj radionici” iznosi 71.030.23, e, a Zavod za zapošlavanje finansiraće 95 % odnosno 67.478,73 eura, kazazla je samostalna savjetnica u Birou rada Bijelo Polje, Sanja Obradović, ističući da će ovaj projekat doprinijeti osnaživanju OSI, kako bi bile konkurentnije i vidljivije na tržištu rada.

Prezentaciji projekta “Socijalizacija OSI u kreativno-grafičkoj radionici” koji će se realizovati narednih 12 mjeseci, prisustvovali su i  Vukadin Rakočević, ispred ,,VBR Grafika'', kao i predstavinici komapnija ,,Karitas Berane''i  “Profi OSI”, Marko Đelović i Velizar Božović, koji su takođe izrazili zadovoljstvo učešćem u projektu.

Autorka:Sanja Čujović

Foto:Darko Braič

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 

BEZ SAGLASNOSTI REDAKCIJE ZABRANJENO JE PREUZIMANJE SADRŽAJA SA WEB PORTALA RADIJA BIJELO POLJE