I danas radovi na revitalizaciji elektro mreže

Zbog radova na revitalizaciji elektroenergetskih objekata  bez struje  će  od osam do devet i od 17 do 18 časova biti Tomaševo,  Drndari, Žaljevo, Lijeska, Sokolac, Čokrlije,Grančarevo, Ujniče, Pisana Jela,  Barice – Škola, Gubavač, Kisela Voda, Livadice, Kukulje, Sela, Potkrajci, Njegnjevo, Sutivan, Kneževići, Orahovica, Konatari, Unevina, Metanjac, Kanje, Dobrakovo, Milovo, Mioče, Dobrinje, Gubavač i Voljavac.