I danas radovi na elektro mreži, bez struje veliki dio opštine

Zbog planiranih radova na elektro mreži bez struje  će od 07:30 do  do 18:00 sati biti Tomaševo, Muslići, Lijeska, Sokolac, Šljemena, Barice, Pisana Jela, Potrk, Obod, Žaljevo, Pape, Glibavac, Grančarevo, Ujniče i Čokrlije. Struju  od 08:00 do 09:00 sati i od 17:00 do 18:00 sati neće imati Potkrajci, Kukulje, Livadice, Sela, Sutivan, Kneževići, Orahovica, Njegnjevo, Oluja, Gubavač, Unevina, Voljavac, Podbrežje, Metanjac, Kanje, Dobrakovo, Mioče, Granični prelaz Kumanica, Franca-Ušanovići, Rodijelja, Pećarska, Žiljak, Boturići, Mirojevići, Bistrica, Dolac, Donji Mojstir, Šolje, Jablanovo, Požeginja i Dobrinje. Bez napajanja električnom energijom od 09:00 do 15:00 sati ostaće Crniš, Srđevac, Rasovo –Rosulja, Ćukovac, Slijepač most, Ravna Rijeka, Božovića Polje, Pali, Mijatovo Kolo, Rakita, Jabučino, Okladi i Ribarevine, saopštili su iz CEDIS-a.