Pomoći će u slučaju hitne potrebe za vakcinama

Svjetska banka (SB) je spremna da pomogne Crnoj Gori u slučaju potrebe za hitnom nabavkom vakcina kroz neki od međunarodnih programa za pomoć i saradnju u tim okvirima, kazao je šef Kancelarije SB za Crnu Goru, Emanuel Salinas na sastanku sa ministarkom zdravlja Jelenom Borovinić Bojović.

Kako je saopšteno iz Ministarstva zdravlja, Borovinić Bojović i Salinas su ocijenili da je odgovor na zdravstvenu krizu izazvanu pandemijom COVID-a 19 apsolutni prioritet, ali se istovremeno treba fokusirati na strateški pristup upravljanja kriznim situacijama.

“Salinas je stavio na raspolaganje asistenciju i posredovanje SB u slučaju potrebe za hitnom nabavkom vakcina kroz neki od međunarodnih programa za pomoć i saradnju u tim okvirima”, navodi se u saopštenju.

Borovinić Bojović kazala je da je aktuelna sitaucija velika opomena i putokaz za dalje kreiranje održivih akcionih planova i politika u slučajevima koji zahtijevaju sistemsku i organizacionu hitnost u postupanju.

Ona je iskazala zadovoljstvo zbog saradnje SB sa Crnom Gorom, ali i očekivanje da će se ona intenzivirati, pogotovo u domenu resora zdravstva.

Borovinić Bojović istakla je važnost digitalizacije zdravstva i predstavila tim za digitalno zdravlje u Ministarstvu na čelu sa Aleksandrom Sekulićem, koji će, između ostalog, imati za cilj uvezivanje svih nivoa zdravstvenog sistema i centralizovanje podataka za upravljanje.

“Od krucijalne su važnosti unos podataka, njihov kvalitet, a potom unificiranje i grupisanje, jer će se politike u zdravstvenom sistemu donositi isključivo na osnovu korišćenja kvalitetno i po dubini prikupljenih podataka”, naglasila je Borovinić Bojović.

Salinas je, kako su naveli iz Ministarstva, podržao tu ideju i izrazio spremnost da se uključi u najavljen projekat programske realizacije Digitalnog zdravlja.

Sagovornici su razgovarali i o statusu projekta Energetske efikasnosti, kojim su obuhvaćeni objekti primarne zdravstvene zaštite u Crnoj Gori.

Izvor:rtcg