Od naredne godine nove cijene taksi prevoza

Nove cijene taksi usluga počeće da se primjenjuju od naredne godine, jer 27. decembra ističe rok do kada taksi preduzetnici i privredna društva treba da dostave cjenovnike na ovjeru.

Cjenovnici se dostavljaju Sekretarijatu za saobraćaj, a kako navodi sekretar za saobraćaj Lazarela Kalezić, do sada nijedno privredno društvo, a ni preduzetnik to nije uradilo, piše Dan.Novom odlukom o taksi prevozu predviđeno je uvođenje starta koji će biti u rasponu od 50 centi do eura, a u tom rasponu predviđene su i cijene kilometra vožnje.

“Odlukom o taksi prevozu je predviđeno da taksi preduzetnici i privredna društva moraju da nam se obrate sa novim cjenovnikom u roku od šest mjeseci.

To znači da do 27. decembra svi taksisti moraju uskladiti poslovanje, predati cjenovnike na ovjeru. Čim bude ovjeren on stupa na snagu.

Do sada niko nije dostavio cjenovnik na ovjeru pa ćemo sa novim cijenama ući u narednu godinu”, rekla je Kalezić.

 

 

Izvor:rtcg