Nema međunarodnih standarda za rješavanje otvorenih pitanja

Ne postoje međunarodni standardi koji bi se mogli primijeniti, niti dokumenta koja bi se mogla koristiti radi rješavanja otvorenih pitanja u Crnoj Gori, rekla je ekspertkinja Venecijanske komisije (VK) za izborne procese Tatjana Boguševič.

Članovi Radne grupe 6 Odbora za sveobuhvatnu reformu izbornog i drugog zakonodavstva sastali su se sa Boguševič, koja sarađuje sa različitim međunarodnim organizacijama, uključujući OEBS/ODIHR, EU, IFES i VK Savjeta Evrope, na svim projektima vezanim za izbore.

„Sastanak je održan kako bi se, na cjelovit način, međunarodne institucije upoznale sa urađenim u okviru radnih grupa Odbora, radi ostvarivanja zahtjevnog zadatka, u ovom slučaju, normativne, cjelovite uređenosti izbornog procesa“, kaže se u saopštenju.

Izvor:MINA