Dopune zakona za zaštitu studenata

Univerzitet Crne Gore (UCG) će usvajanjem dopuna Zakona o visokom obrazovanju urediti evidenciju i politiku na svim fakultetskim jedinicama, i stvoriti pretpostavku za unapređenje sistema, kazao je ministar prosvjete Damir Šehović.

Dopunama Zakona studenti će moći da upišu specijalističke studije po modelu 3+1+1+3, još dvije godine, odnosno do studijske 2021/22 godine, dok će magistranti biti oslobođeni uplate dodatnih hiljadu EUR za prenos magistarskog rada na sledeću studijsku godinu.

Šehović je danas u parlamentu kazao da su Ministarstvo i Vladu motivisala dva razloga da izađu sa tim zakonskim rješenjem, a to su zahtjevi studenata magistarskih i specijalističkih studija.

"Imajući u vidu ta dva zahtjeva i prepoznajući i potrebu UCG-a da uredi politiku evidenciju na svim fakultetskim jedinicama, i stvori pretpostavku za unapređenje sistema, treba da izađemo u susret tim zahtjevima i da ih prepoznamo u dopunama Zakona o visokom obrazovanju", kazao je Šehović.

 

Izvor: rtcg