Kotor: Zgrada starog zatvora uskoro kreativni hab

Javna tribina o Elaboratu procjene uticaja na životnu sredinu za rekonstrukciju zgrade zatvora u Starom gradu, za potrebe kreativnog HUB-a sa rezidencijama, održana je danas u Palati Drago, u Kotoru.

Ispred Agencije za zaštitu životne sredine prisutne je pozdravio Emir Redžepagić.

“S obzirom da je istekla saglasnost na Elaborat procjene prije dvije godine za ovaj predmetni projekat, nosilac projekta je pokrenuo ponovni postupak procedurom podnošenja zahtjeva za davanje saglasnosti” – poručio je Redžepagić.

U ime radnog tima elaborat je predstavio profesor Dragoljub Bečić.

,,Radi se o rekonstrukciji postojećeg objekta bivše zgrade zatvora. Po ovom osnovu dobijeni su urbanistički uslovi za rekonstrukciju predmetne zgrade. Zgrada ima prizemlje i tri sprata sa površinom oko 1200 m2, dok objekat u osnovi ima 467 m2. Zgrada se nalazi u Starom gradu, a svi pojedinačni spomenici kulture unutar urbanog jezgra predstavljaju sastavni dio graditeljske cijeline koji posjeduju izuzetnu graditeljsku, kulturnu, umjetničku vrijednost i kao takvi svrstani su u kategoriju spomenika kulture prve kategorije” - kazao je Bečić.

On je dalje naglasio da će rekonstrukcija biti u postojećim gabaritima i unutar zgrade.

,,Specifičnost je ta da s obzirom da je u pitanju rekonstrukcija objekta od posebne kulturne i istorijske važnosti, neophodni radovi svih faza će se izvoditi u koordinaciji sa ovlašćenim arhitektom i arhitektom- konzervatorom. Pogodnost je što već postoji kanalizaciona i vodovodna mreže tako da će objekat biti priključen na postojeću mrežu”, dodao je Bečić.

Više o namjeni objekta kazala je Milica Vušurović iz Ministarstva kulture.

,,Namjena objekta u savremanoj praksi se najviše naziva kao kreativni HUB. Podrazumijeva da ima komercijalni prostor u prizemlju, na prvom spratu multifunkcionalne prostore u kojima mogu da se organizuju predavanja, radionice i drugi događaji i manifestacije. Drugi sprat treba da ima individualne radne prostore i kolektivne radne prostore, a sve je planirano shodno postojećoj organizaciji prostora, da bi intervencije bile što minimalnije” - pojasnila je Vušurović.

Organizator javne tribine je Agencija za zaštitu životne sredine.

Izvor:cglocalinfo.me