Crnogorske plaže bezbjedne za kupače

Glavna turististička inspektorka Svetlana Šljivančanin kazala je da su plaže na Crnogorskom primorju bezbjedne za turiste, jer o njima, kako je istakla, brine Morsko dobro, zakupci, ali i Turistička inspekcija.

Šljivančanin je u Jutarnjem programu Televizije Crne Gore (TVCG) kazala da su zaključeni ugovori između zakupaca plaža i Morskog dobra, te odobrenje za rad od sekretarijata za privredu dokaz da su plaže sigurne.

"Plaže su bezbjedne, jer o njima brinu, kako predstavnici JP Morsko dobro i zakupci, tako i Turistička inspekcija, kao kontrolni organ. Svi zakupci moraju da imaju zaključen ugovor s Morskim dobrom, zatim da imaju odobrenje za rad od sekretarijata za privredu i to su dokazi da su plaže bezbjedne i da je plažni mobilijar u skladu sa pravilnicima", rekla je Šljivančanin.

Zakupci su, kazala je, u obavezi da poštuju obaveze iz pravilnika, a od ove godine su u obavezi da poštuju i preporuke Nacionalnog koordinacionog tijela (NKT) i Instituta za javno zdravlje (IJZ).

"Tu smo i mi koji svakodnevno oblazimo kupališta i kontrolišemo jesu li zakupci uskladili svoje poslovanje sa zakonskim odredbama", rekla je Šljivančanin.

Postoje, navodi ona, kako obavezujuće mjere, tako i one koje preporučuje IJZ kad su kupališta u pitanju.

"Zakupci su u obavezi da vidno istaknu obavještenja o privremenim mjerama, prevencije i zaštite od virusa, na ulazu u kupalište, u obavezi su da njihovo osoblje nosi zaštitnu opremu, zatim su u obavezi da plažni mobilijar drže na minimum dva metra, da se oprema dezinfikuje, to je plažni mobilijar, kabine, tuševi, toaleti, rekvizit za djecu, u obavezi su da drže dezinfekciona sredstva na ulazu i izlazu sa kupališta", rekla je Šljivančanin.

Higijenu na javnim kupalištima koja nemaju zakupaca, kazala je glavna turistička inspektorka, održava komunalno preduzeće u svakoj opštini.

Izvor: RTCG