Milatović najavio kadrovske promjene?

Vlada je na jučerašnjoj sjednici utvrdila pravilnike o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji ministarstava ekonomskog razvoja i kapitalnih investicija. Ministarstvo ekonomskog razvoja imaće ukupno 220 izvršilaca, prenosi RTCG.

Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji Ministarstva ekonomskog razvoja se, kako se navodi, utvrđuju organizacione jedinice i njihov djelokrug, radna mjesta, broj izvršilaca, opis poslova i uslovi za njihovo obavljanje, kao i raspoređivanje službenika i namještenika i zapošljavanje pripravnika.Za obavljanje poslova iz nadležnosti tog vladinog resora osniva se 14 organizacionih jedinica.

Ministarstvo će imati devet direktorata i to za unapređenje konkurentnosti, za industrijski i regionalni razvoj, za unutrašnje tržište i konkurenciju, za trgovinsku saradnju i ekonomske odnose sa inostranstvom, za digitalnu ekonomiju i tehnološki razvoj, za rad i zapošljavanje, za razvojne politike u turizmu, za investicije u turizmu, za normativne poslove i upravni postupak u turizmu.

Ministarstvo ekonomskog razvoja imaće i tri odjeljenja, i to za unutrašnju reviziju, za evropske integracije, programiranje i implementaciju EU fondova i za sprečavanje korupcije.

Taj resor Vlade imaće još kabinet i Službu za pravne poslove, finansije i tehničku podršku. Pored ministra i dva državna sekretara, za vršenje poslova iz djelokruga Ministarstva utvrđena su službenička radna mjesta za još 217 izvršilaca.

Kako prenosi RTCG, resorni ministar Jakov Milatović je prije nekoliko dana, kad je prešao sa bolničkog na kućno liječenje, poslao dopis zaposlenim u kojem ih obavještava da je sistematizacija završena, te da se time stiču uslovi za kadrovske promjene i postavljenja. Uz to je bio zabrinut zbog "kvaliteta izvršavanja radnih obaveza".

Izvor: Rtcg