Podrška za Zakon o ZB i "anti-mafija zakon" u Crnoj Gori

Predsjednik Vlade Crne Gore Dritan Abazović podržao je inicijativu grupe senatora iz SAD da se za Zapadni Balkan donese poseban Zakon koji će podsticati demokratski i ekonomski razvoj regiona, a paraleno sa tim suzbijati korupciju i kažnjavati korumpirane političare ili sa njima povezana lica, poznat kao Zakon o demokratiji i prosperitetu Zapadnog Balkana.

“Uvijek ponavljam da iza nacionalizma na Zapadnom Balkanu stoji korupcija i politički lideri koji cijeli region ciljano drže u statusu quo. Stoga me raduje činjenica da su naši glavni spoljnopolitički partneri - Sjedinjene Američke Države, prihvatili ovu činjenicu i da su snažno krenuli u proces aktivitanja mehanizama kojim će dati doprinos suzbijanju štetnih uticaja ovakvih struktura u narednom periodu. Algoritam je jednostavan - ako pobijedimo korupciju, eleminisaćemo finansijere i “trovače” javne scene koji podstiču nacionalizam i ekstremizam", istakao je on.

To će, kako poručuje, direktno voditi stvaranju povoljnijeg ambijenta za saradnju i stimulisati demokratski i ekonomski razvoj u cijeloj regiji.

"U predloženom zakonu američkih senatora jasno se apostrofira i potencijal regionalnih inicijativa što dodatno raduje, naravno uz obaveznu inkluzivnost i transparentnost. Zato puna podrška za takve ideje”, saopštio je premijer.

Abazović navodi da je Vlada Crne Gore pripremila i svoj "anti-mafija zakon" koji je dugo najavljivala, službeno nazvan Nacrt Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o oduzimanju imovinske koristi stečene kriminalnom djelatnošću.

“Kreće i naš "anti-mafija zakon" i on će takođe biti kompatibilan sa onim što je predlog zakona iz SAD. Sve što treba je da se postavi pravni okvir koji vodi ka jednom cilju - eliminaciji korupcije i organizovanog kriminala. Ljudi koji su na nezakonit način stekli ogromno bogatstvo su najzainteresivaniji da Zapadni Balkan, pa samim tim i Crna Gora, ostane u čeljustima politike prošlosti. Ipak, ljudi sve manje nasijedaju na to. Vidimo da to sada aktivno detektuju i naši međunarodni partneri”, zaključuje Abazović.

Izvor:rtcg