Podrška u formiranju pravosudne policije

Ministar pravde Crne Gore Andrej Milović sastao se sa predstavnicima Američke službe maršala (US Marshal Service) kako bi razgovarali o unapređenju bezbjednosti u pravosudnom sistemu.

Milović je istakao da je formiranje specijalizovane pravosudne policije od ključne važnosti za efikasniju zaštitu pravosudnih institucija i lica koja učestvuju u pravosudnim procesima.Kako je saopšteno iz Ministarstva pravde, u okviru sastanka, predstavljena je ideja o formiranju pravosudne policije, koja bi bila zadužena za obezbjeđenje sudskih objekata, zaštitu sudija, tužilaca i drugih učesnika u pravosudnim procesima.Kako je istaknuto na sastanku, formiranje pravosudne policije ima za cilj podizanje nivoa bezbjednosti u sudnicama i pravosudnim ustanovama, što će doprinijeti povećanju povjerenja građana u pravosudni sistem.

izvor:rtcg