U S. Makedoniji najveći broj aktivno oboljelih na 100 hiljada stanovnika

U regionu je najveći broj aktivno oboljelih na 100 hiljada stanovnika registrovan u Sjevernoj Makedoniji, na drugom mjestu je Kosovo, a na trećem Bosna i Hercegovina (BiH).

U regionu je juče registrovano ukupno 1.130 slučajeva obolijevanja od COVID 19.

U Sjevernoj Makedoniji registrovana su 172 aktivno oboljela na 100 hiljada stanovnika, na Kosovu 70, BiH 64, a u Crnoj Gori 53 aktivno oboljela na 100 hiljada stanovnika.U Albaniji je registrovano 36 aktivno oboljelih na 100 hiljada stanivnika, Srbija sa 31, Hrvatska sa 18 i Slovenija sa sedam aktivno oboljelih na 100 hiljada stanovnika.

Agencija MINA stopu aktivnih slučajeva u Srbiji računa na osnovu broja aktivno oboljelih, koji je dostupan na sajtu www.covid19.rs i broja stanovnika te države, koji prema podacima Republičkog zavoda za statistiku Srbije, iznosi 6,98 miliona.

U regionu je najviše zaraženih koronavirusom u odnosu na broj stanovnika registrovano u Sjevernoj Makedoniji, na drugom mjestu je Srbija, a na trećem Kosovo.

Izvor:mina