U S. Makedoniji najveći broj aktivno oboljelih na 100 hiljada stanovnika

U regionu je najveći broj aktivno oboljelih na 100 hiljada stanovnika registrovan u Sjevernoj Makedoniji, na drugom mjestu je Crna Gora, a na trećem Kosovo, a na četvrom Bosna i Hercegovina (BiH).

U Sjevernoj Makedoniji registrovano je 168 aktivno oboljelih na 100 hiljada stanovnika, u Crnoj Gori 148, na Kosovu 143, u BiH 105.

Na petom mjestu je Srbija sa 62 aktivno oboljela na 100 hiljada stanovnika, zatim slijedi Albanija sa 51, Hrvatska sa 28 i Slovenija sa 13 aktivno oboljelih na 100 hiljada stanovnika.

U Srbiji je broj aktivno oboljelih na 100 hiljada stanovnika ustvari broj hospitalizovanih na 100 hiljada.

U regionu je najviše zaraženih koronavirusom u odnosu na broj stanovnika registrovano u Sjevernoj Makedoniji, na drugom mjestu je Kosovo, trećem Srbija, a na četvrom Crna Gora.

U Sjevernoj Makedoniji je registrovan 3.941 zaraženi na milion stanovnika, na Kosovu 2.843 u Srbiji 2.670, a u Crnoj Gori 2.043.

Na petom mjestu je BiH sa 1.991 inficiranim na milion stanovnika, zatim slijedi Albanija sa 1.243, Hrvatska 925 i Slovenija sa 893 inficirana na milion stanovnika.

U regionu je registrovano ukupno 1.109 osoba zaražene koronavirusom.

Broj inficiranih izražava se na milion stanovnika radi kvalitetnijeg upoređivanja.

Izvor:mina