Prva strategija EU o jednakosti LGBTIQ osoba

Evropska komisija predstavila je danas do sada prvu strateguju EU koja se odnosi na jednakost LGBTIQ osoba.

U Komisiji navode da je i pored napretka u pogledu jednakosti LGBTIQ osoba u EU posljednjih godina, diskriminacija i dalje prisutna, i da 43 odsto osoba ima osjećaj da su predmet diskriminacije. Kovid kriza, ističu, samo je pogoršala tu situaciju.Potpredsjednica Evropske komisije, Vera Jurova, naglasila je da svako treba da bude slobodan da bude osoba kava želi, bez straha da će biti progonjen."To je razlog zbog čega smo dio Evrope, i za to se borimo. Ova strategija, prva na nivou cijele EU, ojačaće naše zajedničke napore da svako bude tretiran na jednak način", saopštila je Jurova.Stategija se zasniva na borbi protiv diskriminacije, garantovanju bezbjednosti uključujući suočavanje sa govorim mržnje i nasiljem, zaštiti porodičnih prava istopolnih zajednica, jednanost LGBTIQ osoba u svijetu, kao i njihovoj integraciji u politike EU.