Ujedinjene nacije pozvale talibane da obustave torturu zatvorenika

Ujedinjene nacije (UN) saopštile su danas da je dokumentovano više od 1.600 slučajeva kršenja ljudskih prava u Avganistanu tokom hapšenja i pritvaranja ljudi.

To je navedeno u novom izvještaju misije UN u Avganistanu, koji obuhvata period od januara 2022. do kraja jula 2023. godine sa slučajevima dokumentovanim u 29 od 34 avganistanske provincije. UN su pozvale talibane da zaustave torturu i zaštite prava zatvorenika. Oko 50 odsto kršenja čine torture i druga "okrutna, nehumana i degradirajuća ponašanja", saopštila je misija UN u Avganistanu. U oko 11 odsto slučajeva je riječ o ženama. Zatvorenici su prebijani, gušeni, vezivani da vise sa plafona i mučeni strujnim udarima sa ciljem da se iznudi priznanje ili neka informacija. Slučajevi koji se nisu smatrali dovoljno vjerodostojnim i pouzdanim nisu uključeni u izvještaj, navodi se u saopštenju. "Ovaj izvještaj sugeriše da se mučenje takođe koristi kao sredstvo umjesto efikasnih istraga. Pozivam sve relevantne činioce na vlasti da uvedu konkretne mjere kako bi zaustavili ove zloupotrebe i počinioce pozivali na odgovornost", rekao je visoki komesar UN za ljudska prava Volker Tirk.

Izvor:RTCG