O rješavanju krize sa Rusijom u oktobru

Parlamentarna skupština Savjeta Evrope glasaće početkom oktobra o predlogu rješavanja višegodišnje krize s Rusijom, saopštio je Savjet Evrope sa sjedištem u Strazburu.

"U cilju jačanja legitimnosti i efikasnosti mehanizama donošenja odluka, odbor Parlamentarne skupštine Savjeta Evrope predložio je određene promjene u rješavanju nekih pitanja kao što su ovlašćenja nacionalnih delegacija i uslovi glasanja", navodi se u sapštenju.

Preispitavanje ovlašćenja i nadležnosti nekih nacionalnih delegacija od sada će morati da dobije više podrške da bi to bilo usvojeno, a o tim novim pravilima će raspravljati Parlamentarna skupština Savjeta Evrope  9. oktobra na svom jesenjem zasijedanju.

Savjet Evrope je u osudi pripajanja crnomorskog poluostrva Krima Rusiji suspendovao ruskim poslanicima u Parlamentarnoj skupštini pravo glasa o određenim pitanjima. Neimenovi izvori Savjeta Evrope rekli  su da nova pravila pružaju priliku za ponovnu saradnju s ruskim poslanicima. Ako se usvoje nova pravila u Savjetu Evrope, na Rusiji je da odluči da li će imati 2019. godine svoju delegaciju ili ne u toj organizaciji.

Izvor:RTCG