Šta je muštuluk i otkud u našem rječniku?

Važi mišljenje da je riječ muštuluk turska, međutim, to nije tačno. Muštuluk je persijska riječ, ali su je Turci donijeli na naše prostore.

Muštuluk je običaj da se dobra vijest plaća. Koristi se prilikom srećnih događaja kao što su prije svega rođenje djeteta i vjenčanje, ali i za sva ostala za koje znamo da će se onaj, od koga tražimo muštuluk, obradovati.

Osoba koja zna srećnu vijest i koja je došla da je saopšti, dakle – glasnik, zove se muštulugdžija. On donosi vijest , ide do svakog ko je zainteresovan za dobru vijest i svakom posebno naplaćuje.

Muštulugdžija prilazi osobi od koje očekuje nagradu i kaže joj „muštuluk“, na šta osoba koja očekuje vijest plaća ne znajući šta će čuti. Nagrada ne mora da bude u novcu, već to može biti i u kolačima, bombonama, voću,…

Izvor i foto: Cdm

Tekst objavila: Ljilja Brajković