Informativni karavan o mehanizmima učešća građana i NVO u procesima donošenja odluka 4. aprila u Bijelom Polju

O mehanizmima učešća NVO i građana u procesima donošenja odluka na lokalnom nivou, razgovaraće se u okviru informativnog karavan koji će biti održan 4. aprila sa početkom u 11 časova, u sali Skupštine opštine Bijelo Polje.

“Cilj radionice je predstavljanje mehanizama učešća NVO i građana u procesima donošenja odluka na lokalnom nivou, kao i boljeg upoznavanja sa načinom korišćenja i dometima svakog od predviđenih mehanizama. Naročita pažnja biće usmjerena na institut „prazna stolica“ koji omogućava predstavnicima nevladinih organizacija da aktivno učestvuju na sjednicama Skupština opština, te da svoje stavove, prijedloge, sugestije predstave lokalnim odbornicima”, sapštili su iz Centra za razvoj nevladinih organizacija, koji organizuje ovaj događaj.

Dodaju da je radionica namijenjena građanima i predstavnicima nevladinih organizacija.

Informativni caravan dio je projekta “Sinergijom do dobrog upravljanja u lokalnim zajednicama“ koji sprovodi Centar za razvoj nevadinih organizacija, a finansijski je podržan kroz projekat SMART Balkans – civilno društvo za povezan Zapadni Balkan, koji sprovode Centar za promociju civilnog društva – CPCD u partnerstvu sa Institutom za demokratiju i medijaciju (Institute for Democracy and Mediation - IDM) i Centrom za istraživanje i kreiranje politika (Center for Research and Policy Making (CRPM), uz finansijsku podršku Ministarstva vanjskih poslova Kraljevine Norveške. 

Saopštenje: CRNVO - Centar za razvoj nevladinih organizacija