Stomatološka zdravstvena zaštita na primarnom nivou za vrijeme trajanja privremenih mjera

U skladu sa privremenim mjerama Ministarstva zdravlja sa ciljem suzbijanja širenja korona virusa u zemlji, Fond za zdravstveno osiguranje obavještava osiguranike da će se za vrijeme trajanja privremenih mjera stomatološka zdravstvena zaštita na primarnom nivou sprovoditi samo u hitnim medicinskim stanjima.

Na svakoj stomatološkoj ambulanti (koja ima ugovor sa Fondom za zdravstveno osiguranje Crne Gore) biće istaknut telefonski broj na koji osiguranici mogu da pozovu stomatologa ukoliko se radi o hitnom medicinskom stanju. Takođe Vas obavještavamo da će se noćne i vikend pripravnosti obavljati po već utvrđenim rasporedom stomatologa, koji se odnosi na sve opštine u skladu sa novim mjerama.

Molimo osiguranike da se ponašaju u skladu sa preporukama i da stomatološku pomoć potraže samo u stanju krajnje medicinske potrebe, u  cilju smanjenja rizika prenošenja virusa COVID 19. 

 

 

Izvor i foto: Fond za zdravstveno osiguranje Crne Gore

Tekst objavila: Sanida Kajević