Samoprihvatanje invaliditeta važan segment uključivanja u procese rada

Udruženje mladih sa hendikepom Crne Gore održalo je danas u hotelu „Franca“ radionicu za mlade sa invaliditetom o procesima učešća u donošenju odluka i omladinskom aktivizmu.

Trening su organizovali u okviru projekta Omladinska politika je i moja politika, a cilj je da se mladi sa invaliditetom detaljnije upoznaju sa svojim pravima i mogućnostima, načinima na koje mogu djelovati u zajednici, učešću u procesima donošenja odluka, kao i da ih podstaknu da pristupe i djeluju u različitim organizacijama i institucijama, kazala je za Radio Bijelo Polje Marina Vujačić, konsultantkinja Udruženja sa hendikepom mladih Crne Gore, trenerica radionice.

„Naš je zadatak da ih motivišemo i ohrabrimo da aktivnije učestvuju u društvu i da to traže od lokalne zajednice. Da ne dozvole da neki procesi počinju i završavaju se bez njih i da nekim dijelom ne utiču na donošenje politika koje se tiču njih. Sugerisali smo na probleme sa kojima se susreću i dali preporuke kako da ih riješe“, istakla je trenerica radionice.

Vujačić naglasila da se osobe sa invaliditetom sve više zapošljavaju u državnim institucijama, što je, kako dodaje, jasan pokazatelj uspješnosti organizovanja ovakvih treninga. U suprotnom, naglašava, ne bi bili motivisani za dalji rad na poboljšanju njihovog položaja u društvu. No, ipak, očekuju bržu reakciju države.

„Da bi se unaprijedio položaj osoba sa invaliditetom nijesu potrebni vrijeme i finansije. Naprotiv, potrebna je samo volja i otvoren um. Država je spora i inertna zato je važno da shvatimo našu mogućnost da vršimo neku vrstu pritiska, pozitivne kritike. Da predlažemo rješenja i pokažemo da može biti drugačije“, smatra Vujačić.

Kao najvažniji segment njihovog uključivanja u procese rada, izdvojila je samoprihvatanje invaliditeta, kao jednu od različitosti, i da imaju pozitivan stav u svemu, jer će samo tako društvo mijenjati percepciju i pružiti im adekvatnu podršku.

Autorka: Enida Omerhodžić

Foto: Bojan Šutović

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

BEZ SAGLASNOSTI REDAKCIJE ZABRANJENO JE PREUZIMANJE SADRŽAJA SA VEB PORTALA RADIJA BIJELO POLJE