Osam OSI steklo vještine za rad na poslovima štampe, UV štampe i dizajna

Projekat „Za ljepše stranice“, koji je DOO „Top design“ realizovalo u saradnji sa JU Centar „Tisa“, uspješno je završen, saopšteno je na današnjoj konferenciji za medije.

U okviru projekta „Za ljepše stranice“ osam osoba sa invaliditetom, sa evidencije Zavoda za zapošljavanje – Biroa rada Bijelo Polje, uspješno je obučeno  za rad na poslovima štampe, UV štampe i dizajna.

„Ovim projektom tri osobe sa invaliditetom su se osposobile za rad na UV štampaču, dvije za rad na kopir aparatu, dok su tri prošle obuku za administrativno-tehničkog radnika. Nakon uspješno završene obuke, njih šest je bilo zapošljeno na period od pet mjeseci, a dvije OSI će i po završetku projekta nastaviti svoj radni angažman u trajanju od šest mejseci“, saopštla je danas koordinatorka projekta, Jovana Vajić.

Ona je istakla da su kroz osposobljavanje lica sa invaliditetom  povećali mogućnosti njihovog zapošljavanja, što je bio i jedan od osnovnih ciljeva.

„Kao ishod cijelog ovog projekta dobili smo ne samo osobe sa invaliditetom koje su spremne za tržište rada, već smo doveli i do razbijanja predrasuda poslodavaca o sposobnostima ovih lica“, podvukla je Vajić.

Direktor JU Centar za djecu i mlade sa smetnjama u razvoju “Tisa”, koja je bila partner na ovom projektu, Ensad Omerović, napomenuo je da je po završetku obuke, jedno lice sa invaliditetom bilo angažovano u toj ustanovi, na period od pet mjeseci, na radnom mjestu administativno tehnički radnik.

On je naglasio da su realizacijom ovog projekta OSI dobile mogućnost ličnog napretka, socijalizacije i integracije, zapošljavanja, obučavanja kao i mogućnost razvijanja socijalnih i kreativnih vještina.

„Kod svih smo ojačali osjećaj sigurnosti, samopouzdanja i pripadnosti široj i užoj društvenoj zajednici“, dodao je Omerović.

Direktor „Tise“ naglasio je da su pitanja kojima se ovaj projekat bavio jedna od ključnih koja su obuhvaćena Strategijom za integracije osoba sa invaliditetom u Crnoj Gori, koju je usvojila Vlada Crne Gore.

„Zapošljavanje osoba sa invaliditetom je jedan od prioritetnih ciljeva lokalnog plana akcije iz oblasti invalidnosti, koju je usvojila Skupština opštine Bijelo Polje, a iz tog razloga možemo reći da je ovaj projekat dao izuzetan doprinos u ostvarivanju tih ciljeva“, dodao je on.

Napomenuo je da je projekat „Za ljepše stranice“ podjednako značajan i za sve indirektne grupe kao što su: porodica OSI, razne organizacije i udruženja OSI, a na kraju i čitava opština, kao i cjelokupno društvo.

„Kroz napredovanje OSI, korist ima prvenstveno porodica te osobe, jer osoba, kroz posao postaje uključenija u sve životne tokove i prije svega donosi prihod. Prolaskom obuke, teži se ka cilju njihovog zaposljenja, od čega ima koristi i čitava opština, jer se smanjuje broj nezaposlenih lica sa invaliditetom, kao i kroz uplate doprinosa i poreza“, istakao je Omerović.

Projekat „Za ljepše stranice“ podržao je i Zavod za zapošljavanje Crne Gore, a kako je danas kazala samostalna savjetnica u Birou rada Bijelo Polje, Jadranka Rakonjac, sve aktivnosti su realizovane u skladu sa planom.

„Osposobljavanjem za rad kod poslodavca povećao se nivo znanja i vještina OSI, što će im omogućiti brže uključivanje u svijet rada. Iskreno se nadam da će lica sa invaliditetom stečeno znanje i iskustvo iskoristiti na najbolji mogući način“, kazala je Rakonjac.

 

 

Autorka: Sanja Čujović

Foto: Vadimir Jelić

 

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

BEZ SAGLASNOSTI REDAKCIJE ZABRANJENO JE PREUZIMANJE SADRŽAJA SA VEB PORTALA RADIJA BIJELO POLJE