Nezaposlenost i socijalna isključenost najveći problemi OSI (video)

Visoka stopa nezaposlenosti, siromaštvo i isključenost iz društva i dalje su ozbiljni problemi sa kojim se osobe sa invaliditetom u Bijelom Polju suočavaju, poručeno je sa okruglog stola kojim je koalicija „Savez“ obilježila 3. decembar, Međunarodni dan OSI.

Položaj osoba sa invaliditetom još uvijek nije na zadovoljavajućem nivou, a OSI ni danas nemaju jednake mogućnosti u pogledu obrazovanja, zapošljavanja, zdravstvene i socijalne zaštite, istakao je danas predsjednik NVO „Brain“, Ranko Mešter.

"U Crnoj Gori od ukupnog borja stanovnika, 11 % osiba ima smetnje pri obavljanju svakodnevnih aktivnosti, zbog dugotrajne bolesti, invaliditeta ili starosti, to pokazuju popisi iz 2011. godine. Takođe, Startegija za suzbijanje siromaštva i socijalne isključenosti pokazla je da blizu 60 % lica sa invaliditetom živi na granici siromaštva ili ispod nje, što govori da ova populacija spada u najsiromašnije i najmarginalizovanije društvene grupe", saopštio je Mešter.  

On je kazao da bi svakoga dana trebalo ne deklarativno, već istinski posvetiti pažnju osobama sa invaliditetom.

"Zajednički moramo raditi na razbijanju predrasuda, kako bi nestala stigma kada su osobe sa invaliditetom u pitanju", poručio je predjsednik NVO "Brain".

Kako je rekao, i ovog 3. decembra poručuju da nastavlju borbu za ukidanje svih barijera i otvaranje vrata za inkluzivno društvo.

"Mi bi da živimo sa vama, a ne pored vas", poručio je Mešter ispred koalicije "Savez".

Samir Guberinić iz Udruženja za podršku osobama sa invaliditetom kazao je da i pored deklarativne podrške i „dobro sročenih politika na papiru“, kvalitet života osoba sa invaliditetom nije poboljšan u zadnjih nekoliko decenija.

„Socijalni status uglavnom zavisi od socijalnih davanja države, a možemo zamisliti kako žive ljudi od tih primanja. Istraživanja pokazuju da ogorman borj ljudi koji imaju neki invaliditet živi na ivici siromaštva, a dosta njih je i „palo sa te ivice“, naročito oni koji imaju prihosocijalni invaliditet“, podvukao je Guberinić.

Najmanji napredak je, prema njegovim riječima, napravljen u oblasti pristupačnosti.

„Stanje u ovoj oblasti je isto kao i prije 25 godina, tako da za našu sredinu ne možemo reći da je inkluzivna“, naveo je Guberinić.

On je istakao i da dodatnu poteškoću u poboljšanju kvaliteta života OSI predstavlja sve teži položaj organizacija koje se bore za njih.

„Lokalne organizacije osoba sa invaliditetom, koje djeluju i preko petnaest godina, iako imaju dobre rezultate, polako se gase zbog manjka finansijkih sredstava“, rekao je Guberinić.

Ipak, pomako ima, naročito u obrazovnom sistemu.

„Sve više je mladih koji dobijaju akademska zvanja i titule i to je ono što nas posebno raduje i na šta smo jako ponosni“, podvukao je izvršni direktor Udruženja za podršku osobama sa invaliditetom.

Obilježavanje Međunarodnog dana osoba sa invaliditetom podržala je i Opština Bijelo Polje, a kako je kazala sekretarka Sekretarijata za lokalnu samoupravu, Saida Čikić, važno je da svi zajedno skrenu pažnju javnosti na one probleme sa kojima se OSI svakodnevno suočavaju.

Čikić je istakla da bjelopoljska lokalna samouprava odgovorno i kontinuirano radi na poboljašnju kvaliteta života osoba sa invaliditetom.

„O čemu svjedoči i to što smo nedavno u okviru Odjeljenja za ljudska i manjinska prava, pri kojem je  i Kancelarja za osobe sa invaliditetom, zaspolili još jednu osobu, što će, vjerujemo, unaprijediti saradnju sa nevladinim organizacijama koje se bave ovim pitanjma“, podvukla je sekretarka Sekretarijata za lokalnu samoupravu.

Ona je kazala da Bijelo Polje može poslužiti kao dobar primjer ostalim lokalnim samoupravama.

„Trenutno imamo tri akciona plana koja se tiču položaja osoba sa invaliditetom, a nadam se da ćemo do kraja godine usvojiti i četvrti, koji se odnosi na prilagđavanje objekata u javnoj upotrebi i prilagođavanja fizičkog okruženja“, najavila je Čikić.

Autorka: Sanja Čujović

Foto i video: Vladimir Jelić

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 

BEZ SAGLASNOSTI REDAKCIJE ZABRANJENO JE PREUZIMANJE SADRŽAJA SA WEB PORTALA RADIJA BIJELO POLJE