"Biraj život, ne vozi pijan" novi projekat NVO Novi poredak

NVO Novi poredak realizuje novi projekat pod nazivom ,,Biraj život, ne vozi pijan” čiji je cilj edukacija i uspostavljanje programa prevencije zloupotrebe alkohola i psihoaktivnih supstanci u saobraćaju  među srednjoškolskom omladinom.

Prema riječima izvršnog direktora prof. Radivoja Bogavca, projekat je usmjeren na ukazivanje posledica zloupotrebe alkohola i PAS-a  u saobraćaju kako kod pojedinaca tako i na čitavo društvo, kao i na markiranje zdravstvenog, socijalnog i i ekonomkog rizika i štete koju upotreba ovih supstanci može da izazove.

U okviru projekta je realizovana jedna informativno-edukativna radionica kojom prilikom su sredjoškolci JU Gimnazije ,,Miloje Dobrašinović“ informisani o štetnom uticaju alkohola i PAS-a u saobraćaju i upoznati sa mogućim negativnim implikacijama i posledicama. Predavači koji su približili mladima aktuelnu problematiku iz ove oblasti su profesorica psihologije Danka Gurešić i diplomirani inžinjer saobraćaja Muris Dobardžić. Projektom je inače planirano da se realizuje niz ovih radionica sa mladima u nekoliko gradova na sjeveru Crne Gore. Predavanja su u formi Power Point prezentacija i video klipova i prate novije forme obrazovne metodologije.

Takođe su volonteri NVO Novi poredak u periodu od nekoliko dana dijelili informativne flajere kojom prilikom su građani i mladi informisani o projektu i problemu alkoholizma i PAS-a u saobraćaju. Pored intezivne edukacije predviđeno je i medijsko predstavljanje cijeva projekta putem lokalnih medija i konferencijskih nastupa.  Projekat je finansijski podržan od strane Ministarstva saobraćaja i pomorstva Crna Gore i trajaće šest mjeseci.    

          

Saopštenje i foto: NVO Novi poredak

Tekst objavila: Sanida Kajević