Najviše novca za finansiranje projekata OSI

Na javni konkurs za raspodjelu sredstava za finansiranje projekata nevladinih organizacija za 2020. godinu prijavilo se 49 organizacija, a na preliminarnoj listi našlo se njih 15, saopštio je za Radio Bijelo Polje predsjednik Komisije, Ernad Suljević.

On je istakao da ta lista još uvijek nije konačna, jer se mora ispoštovati period žalbe, koji traje osam dana od dana objavljivanja preliminarnih rezultata.

“Zaista je veliki broj organizacija aplicirao i to sa jako kvalitetnim projektim prijedlozima, tako da je tražena podrška u visini od oko 220 000 eura. Međutim,  s obzirom da je budžetom predviđeno 50 000 eura za finansiranje tih projekata, nije mogao svaki biti odobren. Sačekaćemo da prođe period žalbe,  razmotrićemo pritužbe, a tek nakon toga donijeti konačnu odluku”, kazao je Suljević.

Suljević je podsjetio da su javnim konkursom jasno bile definisane  prioritetne oblasti od javnog interesa za finansiranje projekata u 2020. i to su Turizam, poljoprivreda i ruralni razvoj; Zaštita osoba sa invaliditetom i marginalizovanih grupa; Mladi, sport, kultura i rodna ravnopravnost; kao i Socijalna i zdravstvena zaštita usljed virusa Covid 19.

“Najviše sredstava, kao i ranijih godina, biće opredijeljeno za finansiranje projekata koji se tiču zaštite lica sa invaliditetom, preko 12 000 eura, što je oko 25% od ukupnog iznosa. Međutim, nijesmo zanemarili ni ostale oblasti, tako da je za svaku odobren bar po jedan projekat”, naglasio je predsjednik Komsije za za raspodjelu sredstava za finansiranje projekata nevladinih organizacija.

Saopštio je i da će biti objavljena i bodovna lista.

„Želimo da budemo potpuno transprantni, tako da će javnost imati uvid i u bodovno stanje“, dodao je Suljević.

Podsjetio je i da je konkurs bio raspisan još 18. novembra, trajao je 30 dana, a pravo prijave imale su  nevladine organizacije koje su registrovane u Crnoj Gori sa sjedištem u Bijelom Polju.

PRELIMINARNA RANG LISTA PROJEKATA:

NVO“Sportska školica Agoge“ - Sportsko rekreativni portal Bijelog Polja“ 98,57

NVO”Srpsko društvo sveti Sava” – Dani srpske kulture 95,71

NVO”Kalem”–Islamski epigrafski spomenici bjelopoljskog kraja   95,57

NVO”Bjelopoljski demokratski centar” – Aktivni učenički parlamenti 95,28

NVO”Udruženje za podršku OSI Bijelo Polje” – Prevencija, najbolji izbor za žene sa invaliditetom 94,57

NVO“Spasi svoj život” – Botanički eko vrt-učionica na otvorenom 94,28

NVO”Muzička baština” – Festival izvorne muzike 94,00

NVO”Voz neprebola” – Obilježavanje 15 godina od željezničke nesreće na Bioču 93,28

NVO”Udrženje otpor za zaštitu flore i faune” – Turistički potencijali Bistrice 93,00

NVO”Evropska razvojna ideja” – Podignemo svijest za bolje svih nas – Covid vakcina 92,85

NVO”E-Roma” – Integracija Roma u društvene procese-Naš san(Amaro suvno) 92,28

NVO“Omladinski informativni centar” – Podrška LPA u oblasti invalidnosti za period 2017-2021 sa posebnim osvrtom na ruralna područja 91,83

NVO”Razvojni centar Bijelo Polje” – Organska hrana-šansa bjelopoljske poljoprivrede 90,57

NVO”Susreti škola Sipanje” – Razvoj sporta u ruralnim oblastima opština Bijelo Polje i Petnjica 90,42

NVO”Udruženje roditelja Oaza Bijelo Polje” – Podrška je naša potreba 89,57

Autorka: Sanja Dulović

Foto: arhiva RBP

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

BEZ SAGLASNOSTI REDAKCIJE ZABRANJENO JE PREUZIMANJE SADRŽAJA SA WEB PORTALA RADIJA BIJELO POLJE