Završena rekonstrukcija posljednje stubne trafostanice u Bijelom Polju

Ekipa održavanja u Bijelom Polju  završila je rekonstrukciju STS 10/0.4 kV Unevina na DV Gubavač, saopšteno je iz Crnogorskog elektrodistributivnog sistema.

"U prethodnom periodu je bila planirana rekonstrukcija postojece STS Unevina koja se nalazila na drvenoj konstrukciji, a sve kroz projekat revitalizacije DV Gubavač.

Mjestani i vlasnici imanja tokom prošle godine nijesu dozvolili navedenu rekonstrukciju i prolaz preko imanja ekipama koje su vršile revitalizaciju DV Gubavač. Nakon zadnjih vremenskih neprilika došlo je do kvara trafoa na STS Unevina, a zamjena trafoa je bila nemoguća na dotrajaloj drvenoj konstrukciji.Ekipa održavanja je tada pripadajuće potrošače privremeno napojila sa druge TS. Nakon rješavanja imovinskih problema i stabilizovanja vremena ekipa održavanja je uspješno završila rekonstukciju STS Unevina na novom čelicno-rešetkastom stubu a stara drvena konstrukcija je uklonjena. Ovo je i posljednja STS u Regionu 6 koja je  bila na drvenoj konstrukciji" - saopšteno je iz CEDIS-a.

Izvor: Cedis.me