Međunarodni dan osoba sa invaliditetom obilježen i u Bijelom Polju

Međunarodni dan osoba sa invaliditetom, 3. decembar, obilježen je danas i u Bijelom Polju, a aktivnosti povodom ovog važnog datuma organizovalo je Udruženje za podršku osobama sa invaliditetom i Nevladina organizacija ,,Brain“, u ime koalicije ,,Savez“.

Danas je organizovan i okrugli sto na kojem su iznijeti brojni problemi sa kojima se suočavaju lica sa invaliditetom, a Dragana Božović, iz Udruženja za podršku osobama sa invaliditetom kazala je da se OSI uvijek nadaju boljem.

,,Mislim da zvanično obilježavanje dana OSI gubi smisao, jer se mi cijele godine borimo za zaštitu prava lica sa invaliditetom. Smatram da je ovo samo ,,šminkanje“ loše situacije. Mi smo danas i organiziovali okrugli sto, na kojem smo pozvali sve institucije iz našeg grada, međutim, samo su prisustvovali predstavnici lokalne uprave, i Dnevnog centra ,,Tisa“. Sve organizacije predstavile su svoj rad u tekućoj godini, ali i probleme sa kojima se godinama suočavaju. Grad nam je arhitektonski nepristupačan, nemamo servis tumača znakovnog jezika, nemamo institucije prilagođene za osobe koje imaju senzorno oštećenje vida, nema didaktičkih traka niti natpisa na Brajevom pismu, i sve to su dugogodišnji problemi, jesu neki donekle počeli da se rješavaju, ali ne u dovoljnoj mjeri“, istakla je Božović, i kazala da je pokrenuto par inicijativa kako bi se poboljšao položaj lica sa invaliditetom.

Proglas je pročitala predsjednica Udruženja oboljelih od multipleskleroze, Lidija Guberinić, u kojem se navodi da borba lica sa invaliditetom ima strpljenje i da nema odustajanja.

,,Naša koalicija ima podršku Opštine Bijelo Polje, koja je od vitalne važnosti za kontinuirani rad naših organizacija i ponosni smo što smo uspjeli da razvijemo kvalitetnu saradnju kroz zajedničke dugogodišnje aktivnosti, usmjerene ka izgradnji crnogorskog inkluzivnog društva. Rad naših NVO je otežan, radimo već posljednih godina bez podrške od strane ministarstava, kroz konkurse ne dobijamo sredstva, grant šema za zapošljavanje OSI nije ove godine raspisana, refundacije sredstava zaposelnih OSI nedopustivo dugo se isplaćuju, poslodavci otpuštaju lica sa invaliditetom jer nemaju isplate refundacija, gubi se motivacija eventualnih poslodavaca da zaposle OSI. Lica sa invaliditetom ostaju bez mogućnosti za samostalan, ekonomski nezavisan život, i dešava se ono čega smo se bojali“, istakla je Guberinić.  

Podjsetila je da Koalicija ,,Savez“ realizuje niz aktivnosti koje se zasnivaju na multidisciplinarnom i multiresornom pristupu.

,,Zalažemo se da se poštuje i primjenjuje Međunarodna konvencija o pravima osoba sa invaliditetom, a čiji je cilj da se unaprijedi, zaštiti i osigura puno i jednako uživanje svih ljudskih prava i osnovnih sloboda. Radimo na poboljšanju Zakonske regulative koja se odnosi na problematiku OSI, a uz podršku možemo da ostvarimo sve što mogu i drugi. Kako bi pružili kvalitetnije servise podrške osobama sa invaliditetom, naše organizacije su hrabro krenule u proces licenciranja. Na tom polju neophodna nam je podršla Lokalne samouprave, i radićemo u budućem periodu na konkretnim metodama osnaživanja naših organiazcija, jačanja kapaciteta uz podršku Opštine Bijelo Polje, a sve za dobrobit svih OSI u Bijelom Polju“, dodala je Guberinić.

Sekretar Sekretarijata za lokalnu samoupravu, Haris Malagić, kazao je da je današnji sastanak bio dobra prilika da se razmijene mišljenja, ali i istakao da ostaje žal jer nije bilo prisustva predstavnika određenih institucija.

,,Opština Bijelo Polje nastoji da uvijek nađe vremena i pomogne licima sa invaliditetom, kako bi im unaprijedili kvalitet života. Ove godine, sredstva od 150 eura koja smo izdvajali za članove koalicije ,,Savez“ uvećali smo na 250 eura. Jedan od primarnijih problema koji su danas pomenuti jeste problem gestovnog tumača. Mi ćemo zajedno sa NVO udruženjima, kao i određenim insitucijama dati maksimalan napor da se taj problem riješi. Značajno smo uvećali sredstva za lokalne akcione planove budžetskom jedinicom koja je u prethodnim godinama iznosila 10 hiljada eura, ove godine uvećano je na 30 hiljada, a skorašnjim rebalansom  budžeta ta cifra je dodatno uvećana na 40 hiljada. I danas sam ukazao na to da smo spremni da pomognemo i u onim aktivnostima koje nijesu u našoj nadležnosti, kako bi život ovih lica bio kvalitetniji i bolji“, podvukao je Malagić.

Prisutni su danas imali priliku da pogledaju film ,,Naša strana ljepšeg dana“, u kojem glavne uloge tumače djeca i mladi sa smetnjama u razvoju iz Dnevnog centra ,,Tisa”. Film je realizovala kompanija Modesty MK, u saradnji sa ovim dnevnim centrom, a glavna rukovoditeljka projekta je glumica Crnogorskog narodnog pozorišta, Branka Otašević.

 

Autorka i foto: Eldina Bećirović

BEZ SAGLASNOSTI REDAKCIJE ZABRANJENO JE PREUZIMANJE SADRŽAJA SA WEB PORTALA RADIJA BIJELO POLJE