Postavljanje usporivača brzine u blizini škola

Sa ciljem da se poveća bezbjednost djece i svih učesnika u saobraćaju, Sekretarijat za stambeno komunalne poslove i saobraćaj Opštine Bijelo Polje preduzeo je mjere, kako bi horizontalnom i vertikalnom signalizacijom bila obilježena „zona škole“ u Bijelom Polju.

"S obzirom na to da je u neposrednoj blizini većine škola frekventnost saobraćaja povećana, potreban  je povećan oprez prilikom dolaska i odlaska u školu  pa su tako postavljeni usporivaču brzine, a nedavno i popravljena horizontalna signalizacija" - saopšteno je iz Sekretarijata za stambeno komunalne poslove i saobraćaj.

Izvor: Opština Bijelo Polje sajt