Nezadovoljan svaki deseti pripravnik

Direktor Direktorata za visoko obrazovanje u Ministarstvu prosvjete Mubera Kurpejović kazala je za Dan da će tokom osmog kruga programa stručnog osposobljavanja visokoškolaca sprovoditi stroge kontrole u cilju obezbjeđivanja kvalitetne obuke za korisnika.

Ona je istakla da je anketa koju periodično sprovode među visokoškolcima pokazala da je preko 90 odsto korisnika zadovoljno, dok se u pojedinačnim slučajevima kada jedna od strana nije zadovoljna, nakon utvrđivanjastanja, korisnik usmjerava na drugog poslodavca.

Kurpejovićeva navodi da se poslodavci za ovogodišnji program stručnog osposobljavanja mogu prijaviti od 15. septembra do 15. oktobra.

"Cilj programa je da olakša prelazak mladih iz svijeta obrazovanja u svijet rada kroz pružanje mogućnosti za dodatno sticanje znanja, vještina i kompetencija.

Program treba da doprinese i smanjenju nezaposlenosti mladih, s kojim se susrijeće čitava Evropa, kao i da pruži smjernice ustanovama visokog obrazovanja u koncipiranju upisne politike.

Program se pokazao kao vrlo uspješan, s obzirom na to da je oko 50 odsto korisnika programa nastavilo radni angažman, što nesumnjivo doprinosi smanjenju nezaposlenosti mladih ljudi.

Ovakvi rezultati pokazuju koliko je zapravo praksa važna, kako za mlade koji ulaze na tržište rada, tako i za same poslodavce koji su u prilici da oblikuju kadar koji im je zaista potreban", kazala je ona.

Program je, kako je rekla, koristan input za obrazovne ustanove jer stvara širu sliku o pravcima u kojima bi trebalo unapređivati nastavu, odnosno studijske programe i kreirati upisnu politiku.

 

Izvor:rtcg