Vlada ne žali ni novca ni truda da zadrži mlade talentovane ljude u CG

Predsjednik Vlade Crne Gore Duško Marković rekao je danas u Skupštini da je naša zemlja u nedavno objavljenom izvještaju „Globalni indeks inovativnosti za 2019. godinu“ Svjetske organizacije za intelektualnu svojinu, rangirana na 45. mjestu od 129 zemalja, a prema kreativnim rezultatima na 26. mjestu, da je Ministarstvo nauke prošle godine dodijelilo grantove u pojedinačnom iznosu do 100.000 eura, da je donijeta Strategija pametne specijalizacije i da je sada cilj da bogatstvo našeg ljudskog potencijala, koje drugi vide i prepoznaju, stavimo u funkciju, i kroz viziju Ministarstva nauke, i drugih resora, pretočimo u dugoročne politike Vlade.
 
“Prije tri godine, rekao sam da je cilj Vlade koju predstavljam dalji razvoj nauke i inovacija kroz kroz podizanje kvaliteta domaće naučno–istraživačke zajednice, kroz razvoj međunarodne mreže saradnje i intenzivnije prožimanje nauke i biznisa. Upravo to prožimanje, jedini je garant da svoje prirodne potencijale možemo iskoristiti na optimalan način, za dobrobit naših građana. Ministarstvo nauke posvećeno je radilo na ovom planu i zahvaljujući tome, ali i aktivnostima drugih resora, danas možemo govoriti i o pojedinim konkretnim koracima. Jednako kao i prije tri godine, priča o inovacijama u Crnoj Gori i danas nailazi na skepsu i preveliki oprez. Izlazak iz ustaljenog, uobičajenog načina rada i razmišljanja, za mnoge od nas još uvijek je neprihvatljiv. I kao po pravilu, promjene najslabije bivaju prihvaćene tamo gdje su najpotrebnije – u zastarjelim i prevaziđenim poslovnim procesima jednog dijela naše privrede. Ali, stvari se ubrzano mijenjaju a ohrabrenja postoje. U nedavno objavljenom izvještaju ‘Globalni indeks inovativnosti za 2019. godinu’ koji je pripremila Svjetska organizacija za intelektualnu svojinu, Crna Gora je rangirana na 45. mjestu od 129 zemalja. Među odabranim indikatorima, kreativni rezultati su nam najbolje rangirani – po njima naša zemlja zauzima respektabilnu 26. poziciju. Dakle, bogatstvo ljudskog potencijala koje drugi vide i prepoznaju, sada treba da stavimo u funkciju, i kroz viziju Ministarstva nauke, i drugih resora, pretočimo u dugoročne politike Vlade” – rekao je predsjednik Vlade Duško Marković na Premijerskom satu odgovarajući na pitanje Aleksandre Vuković iz Kluba poslanika Demokratske partije socijalista koje mjere preduzima Vlada na polju podsticanja inovacija u privredi i podrške inovativnim brzorastućim kompanijama.
 
Predsjednik Marković je, podsjećajući na prošlogodišnje grantove Ministarstva nauke, najavio I uskoro rezultate drugog ciklusa finansiranja.
“Kroz 20 podržanih projekata, u ukupnom iznosu od 1,5 miliona €, omogućeno je zapošljavanje visoko-kvalifikovanog kadra: oko 50 inženjera, programera, istraživača i stručnjaka sličnih profila, angažovano je na poslovima koji imaju obilježja atraktivnih razvojnih projekata. Dakle, naši mladi stručnjaci radiće na novim sadržajima i kreacijama – ovdje, u Crnoj Gori. Cilj je da bogati stvaralački i kreativni potencijal smjestimo u kontekst meterijalizacije i stvaranja nove vrijednosti. Mi taj cilj dijelimo sa privredom kroz usmjeravanje naučnih i tehnoloških energija ka inovacijama za tržište, sa fokusom na izvoz znanja i novih proizvoda. Donijeli smo Program podsticanja i pokrenuli nekoliko instrumenata podrške u okviru inovativnih startapova. Najznačajniji su programi za ubrzanje rasta inovacija u ranoj fazi razvoja. Dva takva programa uskoro kreću sa realizacijom” – rekao je Premijer.
 
Predsjednik Vlade je pomenuo i aktivnosti drugih ministarstava poput projekta „Kreativna Crna Gora“ Ministarstva kulture, putem koje se pokreću inovacije u kreativnim industrijama, aktivnosti Ministarstvo prosvjete usmjerene ka boljem obrazovanju, prilagođenom digitalnom dobu i globalnoj privredi, normativni okvir za mobilnost mladih ljudi I njihovu integraciju u stvaralačke i ekonomske tokove koji je kreiralo Ministarstvo sporta i mladih i druge.
 
„Uspješan primjer je projekat sproveden u saradnji sa Britanskim savjetom “Škola za 21. vijek”, koji sam i lično podržao u okviru instrumenata koji mi stoje na rasapolaganju. Prvi rezultati i u ovom domenu već su tu, jer naši najmlađi inovatori, iz šest škola, skeću pažnju na sebe kroz takmičenja i nagrade na nacionalnom i na regionalnom nivou. … Naučna zajednica prepoznaje naše napore i zalaganja, i što je podjednako važno – prepoznaje ih i privreda. U odabranim prioritetnim oblastima, već se naziru prvi oblici saradnje. Vlada je danas tu ne samo da postavlja strateške pravce djelovanje, nego i da daje konkretan i brz primjer svog novog pristupa. U saradnji sa Univerzitetom Crne Gore osnovali smo Naučno-tehnološki park i pokrenuli adaptaciju zgrade u kampusu Univerziteta. To će biti baza za još bolji rad, privlačenje i sinergiju inovativnih kompanija, akademske zajednice, studenata, omladine i inovatora-pojedinaca. Vjerujemo da ovo može biti dobar osnov i za privlačenje nove vrste stranih investicija. Investicija u naučno-tehnološki park vrijedna je oko 12 miliona EUR, od čega je 4 miliona eura već uloženo. Tokom naredne godine očekujemo da će najveći dio radova na adaptaciji biti završen“ – rekao je premijer Duško Marković.
 
Predsjednik Vlade je zaključio stavom da ni u mnogo složenijim fiskalnim okolnostima Vlada nije ograničavala inovacije i da konkretno i intenzivno radi na jačanju našeg inovacionog ekosistema.
„Ne zato što je u pitanju lak posao sa brzim političkim rezultatima – jer on to nije. Već zato što smo uvjereni da samo predanim radom možemo iskoristiti očigledne kadrovske potencijale mladih ljudi i naučnika, i učiniti da Crna Gora postane uspješna i prepoznata u svijetu inovacija. Samo na taj način, naše prirodne resurse i turističku atraktivnost možemo iskoristiti kao argument više u kreiranju poželjnog mjesta za život, rad i kvalitetne investicije. To će osnažiti odluke naših mladih i talentvanih ljudi da ostanu i ovdje stvaraju svoju budućnost, prepoznajući da su sudionici savremenog jačanja države, naučno i preduzetnički. Vlada na tom putu neće žaliti ni novca ni truda!“ – zaključio je Premijer.
 
Saopštenje i foto: SLUŽBA ZA ODNOSE S JAVNOŠĆU VLADE CRNE GORE